Człowiek chce być świętym [...] – Joseph Conrad

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Josepha Conrada — zgromadziliśmy 0 opinii.

Człowiek chce być świętym i chce być diabłem, a za każdym ra­zem, gdy zam­knie oczy, widzi siebie w bar­dzo uda­nej pos­ta­ci, widzi siebie, ja­kim nig­dy być nie może... Po­nieważ nie zaw­sze można zam­knąć oczy, rodzi się naj­praw­dziw­sza tros­ka, ból ser­ca, ból świata.

cytat
zebrał 28 fiszek
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]