Bo są dwa rodzaje [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 5 opinii.

Bo są dwa rodza­je bólu, Os­karku. Cier­pienie fi­zyczne i cier­pienie ducho­we. Cier­pienie fi­zyczne się zno­si. Cier­pienie ducho­we się wy­biera.

cytat dnia z 17 lipca 2013 roku
zebrał 263 fiszki

... ja nie wybrałam... 

Wi­taj An­no :) chodzi mi oczy­wiście o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin. (Książka dla ko­goś kto lu­bi dreszczyk emoc­ji). :) 

Wi­tam An­no :) Chodzi mi o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin :) 

Wyr­wa­ne z kon­tek­stu os­tatnie zda­nie wy­daje się byc niep­raw­dzi­we, też po­lecam przeczy­tanie, war­to :) 

Po­lecam książkę :) Na­wet nie wiem kiedy "pochłonęłam" jej treść. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]