Bo są dwa rodzaje [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 5 opinii.

Bo są dwa rodza­je bólu, Os­karku. Cier­pienie fi­zyczne i cier­pienie ducho­we. Cier­pienie fi­zyczne się zno­si. Cier­pienie ducho­we się wy­biera.

cytat dnia z 17 lipca 2013 roku
zebrał 263 fiszki

... ja nie wybrałam... 

Wi­taj An­no :) chodzi mi oczy­wiście o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin. (Książka dla ko­goś kto lu­bi dreszczyk emoc­ji). :) 

Wi­tam An­no :) Chodzi mi o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin :) 

Wyr­wa­ne z kon­tek­stu os­tatnie zda­nie wy­daje się byc niep­raw­dzi­we, też po­lecam przeczy­tanie, war­to :) 

Po­lecam książkę :) Na­wet nie wiem kiedy "pochłonęłam" jej treść. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]