Bo są dwa rodzaje [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 5 opinii.

Bo są dwa rodza­je bólu, Os­karku. Cier­pienie fi­zyczne i cier­pienie ducho­we. Cier­pienie fi­zyczne się zno­si. Cier­pienie ducho­we się wy­biera.

cytat dnia z 17 lipca 2013 roku
zebrał 262 fiszki

... ja nie wybrałam... 

Wi­taj An­no :) chodzi mi oczy­wiście o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin. (Książka dla ko­goś kto lu­bi dreszczyk emoc­ji). :) 

Wi­tam An­no :) Chodzi mi o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin :) 

Wyr­wa­ne z kon­tek­stu os­tatnie zda­nie wy­daje się byc niep­raw­dzi­we, też po­lecam przeczy­tanie, war­to :) 

Po­lecam książkę :) Na­wet nie wiem kiedy "pochłonęłam" jej treść. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]