Bo są dwa rodzaje [...] – Éric-Emmanuel Schmitt

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Érica-Emmanuela Schmitta — zgromadziliśmy 5 opinii.

Bo są dwa rodza­je bólu, Os­karku. Cier­pienie fi­zyczne i cier­pienie ducho­we. Cier­pienie fi­zyczne się zno­si. Cier­pienie ducho­we się wy­biera.

cytat dnia z 17 lipca 2013 roku
zebrał 263 fiszki

... ja nie wybrałam... 

Wi­taj An­no :) chodzi mi oczy­wiście o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin. (Książka dla ko­goś kto lu­bi dreszczyk emoc­ji). :) 

Wi­tam An­no :) Chodzi mi o książkę "Os­kar i pa­ni Róża" :) War­to też przeczy­tać książkę pt. "Gra", której auto­rem jest Jeff Ro­vin :) 

Wyr­wa­ne z kon­tek­stu os­tatnie zda­nie wy­daje się byc niep­raw­dzi­we, też po­lecam przeczy­tanie, war­to :) 

Po­lecam książkę :) Na­wet nie wiem kiedy "pochłonęłam" jej treść. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Éric-Emmanuel Schmitt

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]