Bóg jest martwy. Gott [...] – Fryderyk Nietzsche

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche — zgromadziliśmy 8 opinii.

Bóg jest martwy.

Gott ist tot. (niem.)

God is dead. (ang.)

Dieu est mort. (fr.)

Dios ha muer­to. (hiszp.) 

cytat
zebrał 26 fiszek

Bóg nie umarł, ta­kie jest mo­je (niepod­ważal­ne) zda­nie od­nośnie po­wyższe­go cy­tatu. On żyje wśród nas, jest nieus­tannie obec­ny w naszym życiu. A to, że ktoś twier­dzi, że jest mar­twy (tyl­ko dla­tego, że [...] — czytaj całość

Człowiek obiek­tywnie stu­diujący bib­lię, i zas­ta­nawiający się nad wszechświatem i naszym życiem na ziemi, nig­dy nie doj­dzie do ta­kiego ab­surdal­ne­go wniosku. 

Widzi­cie kon­tro­wer­sje w rzeczach przy­ziem­nych i in­fantyl­nych? Kiep­sko z wami.
Jak coś jest kon­tro­wer­syjne to juz nie mo­ze byc ani przy­ziem­ne ani infantylne;)

Kiedy um­rze­cie i zo­baczy­cie Bo­ga...za­bij­cie go...wte­dy to zda­nie sta­nie sie prawdą ab­so­lutną...do te­go czasu...

God Doesn't Exist 

Ku­paking Dob­rze cza­sem zo­baczyć in­ne­go ag­nosty­ka...
A co do Nie­tzsche'go to niektóre je­go słowa są sen­sowne, ale nies­te­ty naj­większe wzburze­nie wy­wołują te przy­ziem­ne i infantylne. 

Bóg jest mar­twy - Nietzsche

Nie­tzsche umarł - Bóg

Gdzie jest cały Nie­tzsche? Jedzą go ro­baki. A Bóg? Bóg żyje i miewa się dobrze. 

A ja myślę że chodziło oto że Bóg nie żyje on ... po pros­tu jest 

Po­doba mi się to. Nie wie­rze w bo­ga, ale... no, faj­ne. "Bóg jest mar­twy". Nie ro­zumiem przesłania, ale te słowa są uj­mujące. I ciekawe. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]