Zobacz wszystkie książki autora Bruno Schulz
 5 lutego 2010 roku, godz. 21:15  1,9°C

Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym.

 29 grudnia 2009 roku, godz. 23:31  1,9°C

Dobrze jest i pokrzepiająco - mieć przyjaciół z ducha.

 25 grudnia 2009 roku, godz. 1:49  6,1°C

Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla kogoś wszystko?

 5 grudnia 2009 roku, godz. 22:01  1,9°C

Poezja - to są krótkie spięcia sensu między słowami, raptowna regeneracja pierwotnych mitów.

 7 listopada 2009 roku, godz. 7:39  0,0°C

To jest największe nieszczęście - nie wyżyć życia.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Uważamy słowo potocznie za cień rzeczywistości, za jej odbicie. Słuszniejsze byłoby twierdzenie odwrotne: rzeczywistość jest cieniem słowa. Filozofia jest właściwie filologią, jest głębokim, twórczym badaniem słowa.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Duch ludzki niestrudzony jest w glosowaniu życia przy pomocy mitów, w "usensowianiu" rzeczywistości. Słowo samo, pozostawione sobie, grawituje, ciąży ku sensowi.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Nikt nigdy nie zgłębił zamysłów wiosny.

Bruno Schulz

Autor cytatów

Książki

Autorzy na literę

Brak aktywności.