Zofia Nałkowska

Zgro­madzi­liśmy 21 cytatów, których auto­rem jest Zo­fia Nałkow­ska.

Miłość poz­na­je się po cierpieniu. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2016 roku
zebrał 61 fiszek

Młodość Ze­nona jest ciężka i gorzka, jest niez­godą na świat i niez­godą na siebie, jest od początku zma­ganiem się z czułością i cierpieniem. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Sa­mot­ność jest złudze­niem. Myśli człowieka krążą zaw­sze koło in­nych ludzi i łączą go z ich ob­cym lo­sem, który na próżno sta­ra się odepchnąć. 

cytat dnia z 24 kwietnia 2017 roku
zebrał 31 fiszek

Życie, które łat­wo jest zep­suć, a nap­ra­wić tak trudno. 

cytat
zebrał 30 fiszek

I oto jest te­mat: mężczyźni! Ach, jeszcze raz można o tym pomówić do sy­ta! Wys­tar­czy młody, ład­ny bu­ziak, żeby opuścić żonę, z którą przeżyło się dwadzieścia lat, żeby opuścić do­ras­tające dzieci. Mężczyzna! [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 24 fiszki

I Elżbieta wie­działa, ze sta­rość jest tyl­ko dal­szym ciągiem młodości. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Tyl­ko rękom do­tykającym pot­rzeb­na jest praw­da. Oczy umieją widzieć rzeczy, których nie ma. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Jest się ta­kim, jak myślą ludzie, nie jak myśli­my o so­bie my, jest się ta­kim, jak miej­sce, w którym się jest. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Młodość jest ciężka i gorzka, jest niez­godą na świat i niez­godą na siebie, jest od początku zma­ganiem się z czułością i cierpieniem. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Chodzi o to, że mu­si coś is­tnieć! Ja­kaś gra­nica, za którą nie wol­no przejść, za którą przes­ta­je się być sobą. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Zofia Nałkowska

 
Zofia Nałkowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zofia Nałkowska

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Zo­fia Nałkow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

24 kwietnia 2017, 10:46onejka sko­men­to­wał tek­st Samotność jest złudze­niem. Myśli [...]

1 sierpnia 2016, 11:02Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość poz­na­je się po [...]

2 listopada 2013, 03:06Marek2865 sko­men­to­wał tek­st Samotność jest złudze­niem. Myśli [...]