16 lutego 2020 roku, godz. 15:21

Księga Rodzaju 1,20-23

"Potem rzekł Bóg;" Czyli słowo,dźwięk, wibracja - nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej: "Niech zaroją się wody" Czyli synonim dźwięku, wibracji o różnej częstotliwości - nośniki rodzaju informacji w wodzie - rodzaj zamieszczonej informacji, "mrowiem istot żywych," Czyli forma ruchu, rodzajów zamieszczonej informacji,"a ptactwo" Czyli rodzaje zamieszczonej informacji" niech lata nad ziemią" Czyli forma ruchu "pod sklepieniem niebios" Czyli powierzchnia kryjąca czasoprzestrzeń." I stworzył Bóg" [...]

 13 lutego 2020 roku, godz. 15:40
Edytowano  13 lutego 2020 roku, godz. 15:41

Upodobania i dążenia

Opowiadanie zainspirowane jest Księgą Kaznodziei Salomona, wersetami które się kilka razy powtarzają (Kzn. 1,2; 12,8 etc..) "Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność" Powiedział Salomon król Izraela, który otrzymał od Boga Wszechmogącego mądrość - wiedzę, bogactwo, sławę i ustanowił go królem Izraela, z którego uczynił potęgę militarną (2Krn. 1,11-12) Miał również król Salomon 700 żon i 300 nałożnic (1Król. 11,3) To wszystko miał król Salomon, jakich nie [...]

 10 lutego 2020 roku, godz. 15:42  2,3°C

Ego i superego

Źródłem dramatu ludzkości jest ich ego - ja, czyli brak świadomości, że dążenie do zaspokajania tylko swoich potrzeb bytowych, nie jest zbieżne ze współczesną psychologią, według której człowieka, który nie ma empatii, pasji i poczucia humoru, trudno nazwać człowiekiem, czyli psychologia zbieżna z Ewangelią Jezusa Zbawiciela o powszechnym Prawie Miłości i Biblią, że dążyć mamy do zaspokajania potrzeb bytowych najbardziej potrzebujących, czyli sieroty i wdowy (Pwt 24,17-21) Z którymi stanowimy jedną całość [...]

Zebulon Zebulonowicz
 11 lutego 2020 roku, godz. 15:25

@Jacob_Filth
Proszę o informację, czy wymieniona książka jest zbieżna z moją definicją ego i superego.

 9 lutego 2020 roku, godz. 15:15

Księga Rodzaju 1,14-19

"Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w formie energetycznej" Niech powstaną światła" Czyli nośniki rodzajów informacji zamieszczone w formie energetycznej o różnych częstotliwościach wibracji "na sklepieniu niebios" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń, "aby oddzielały dzień" Czyli informacja dla całości i o całości - wszechinformacja "od nocy" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji "i były znakami" Czyli liczby "dla oznaczania pór" Czyli wieczór, noc, [...]

 7 lutego 2020 roku, godz. 15:35

Wypełnianie woli

Jak przestać być medium szatana, zbuntowanej duchowej postaci (Iz. 14,14-15) Która przebywa w duchowym wymiarze, w którym holograficznie kodowana jest informacja, wszelkich wydarzeń, z fonią i wizją w trójwymiarowym barwnym obrazie, oraz myśli, słowa i uczynki ludzi. I gdy myśli, słowa i uczynki ludzi są gorsze od jego, wtedy bierze sobie ludzi za swoje medium, które nazwał wolną wolą, czyli wypełnianie swojej woli w ludziach. Bo rzekł: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni ? (Dz. 19,15) W channelingu filozofuje, kpi z ludzi, nazywa ich głupcami, a nawet nie ukrywa tego że nienawidzi głupich ludzi, a w NDE przybiera postać anioła światłości, przewodnika duchowego oraz zmarłych ludzi, którzy są w tunelu swoich uczynków,naukowo udowodniony. Analogicznie jak w Edenie, rzekł: Na pewno nie umrzecie (Rdz 3,4) Czyli, aby przestać być medium szatana, to myśli, słowa i uczynki ludzi mają być jak Jezusa Zbawiciela i Pawła, którzy wypełniali wolę Boga Wszechmogącego. Aby człowiek był zbawiony, czyli żył wiecznie w nowym systemie duchowo - informacyjnej całości (Obj. 21)

 6 lutego 2020 roku, godz. 15:30

Księga Rodzaju 1,11-13

"Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji dla zieleni "zieloną trawą," Czyli rodzaj informacji o jednej częstotliwości wibracji w formie energetycznej, "wydająca nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji " i drzewem owocowym" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji," rodzącym według rodzaju" Czyli zamieszczonej informacji swojej "owoc," Czyli produkt rodzaju zamieszczonej informacji, "w którym jest jego nasienie" Czyli [...]

 4 lutego 2020 roku, godz. 15:41

Pamięć przodków

Kontynuacja szkodliwej, destrukcyjnej i z konsekwencjami pamięci przodków kultu religijno - folklorystycznego stworzonej materii, nazwanej umownie, czyli zjawisk astronomicznych przesilenia zimowego i wiosennego, palenie ognisk, stypy pogańskiej etc....Połączone z wydarzeniami biblijnymi, bez weryfikacji odkryć nauki, zbieżnej z Biblią - instrukcją życia w systemie duchowo - informacyjnym, jest zbiorową nieświadomością, czynienia destrukcyjnych falowych zakłóceń w systemie, za które poniesie się konsekwencje.

 3 lutego 2020 roku, godz. 16:37  7,8°C

Instrukcja życia w systemie duchowo - informacyjnym

Księga Rodzaju 1,1-10
"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" Czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(Teoria wiru Kelvina oraz eksperyment R.Jahn i B. Dunne z Princeton University udowadniający naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią,"Czyli w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja," a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" Synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli [...]

FotoKreator
 4 lutego 2020 roku, godz. 14:04

"pot. «pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst lub zawiła wypowiedź»"👍
Powyżej zwięzła definicja "bełkotu" za słownikiem PWN.

Zebulon Zebulonowicz

Autor

Tłumaczę biblijne wersety za pomocą współczesnych odkryć nauki.
ksiegaponadczasowa.salon24.pl

Konto utworzone  3 lutego 2020 roku

Zeszyty

Biblijna epopeja narodu

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

Opowiadania obyczajowe

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

2 dni temu, godz. 15:22

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst "Potem rzekł Bóg;" [...] swojego autorstwa

2020-02-13, godz. 15:45

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst Opowiadanie [...] swojego autorstwa

2020-02-13, godz. 15:44

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst Opowiadanie [...] swojego autorstwa

2020-02-11, godz. 15:25

Zebulon Zebulonowicz skomentował(a) tekst Źródłem dramatu [...] swojego autorstwa

2020-02-10, godz. 20:58

2020-02-10, godz. 15:46

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst Źródłem dramatu [...] swojego autorstwa

2020-02-09, godz. 15:18

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst "Potem rzekł Bóg:" [...] swojego autorstwa

2020-02-09, godz. 15:15

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst Jak przestać być [...] swojego autorstwa

2020-02-07, godz. 15:35

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst Jak przestać być [...] swojego autorstwa

2020-02-06, godz. 15:34

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst "Potem rzekł Bóg: [...] swojego autorstwa