20 kwietnia 2021 roku, godz. 17:39 26,6°C
Zebulon Z.
 22 kwietnia 2021 roku, godz. 17:51

@Michał Kościej
Tłumaczę Biblie, aby być świadomym, żeby w stworzonym systemie duchowo-informacyjnym. Nie czynić myślami, słowami i uczynkami destrukcyjnych falowych zakłóceń - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci. I nie ponieś wiecznej śmierci w tunelu uczynków swoich, udowodniony naukowo i empirycznie.

Zebulon Z.

Autor

Tłumaczę biblijne wersety za pomocą współczesnych odkryć nauki.
ksiegaponadczasowa.salon24.pl

Konto utworzone  3 lutego 2020 roku

Zeszyty

Biblijna epopeja narodu

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

Opowiadania obyczajowe

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

1 konto
Zebulon Z.
159 tekstów 10 133
Wszystkie teksty, str. 2