Zbigniew Herbert

Zgro­madzi­liśmy 18 cytatów, których auto­rem jest Zbig­niew Her­bert.

Płynie się zaw­sze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. 

cytat dnia z 22 października 2010 roku
zebrał 141 fiszek

[...] idź wyp­rosto­wany wśród tych co na ko­lanach, wśród od­wróco­nych ple­cami i oba­lonych w proch, oca­lałeś nie po to aby żyć [...] Bądź wier­ny. Idź. 

cytat dnia z 6 września 2015 roku
zebrał 105 fiszek

Chciałbym opi­sać naj­pros­tsze wzrusze­nie [...], ale nie tak jak ro­bią to in­ni, sięgając po pro­mienie deszczu al­bo słońca, chciałbym opi­sać światło, które we mnie się rodzi [...]. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2009 roku
zebrał 34 fiszki

Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2017 roku
zebrał 24 fiszki

Kiedy się człowiek czymś in­te­resu­je, to książki przychodzą do niego. Książka po­leca książkę. [...] zaw­sze ma się większe am­bicje niż rezultaty. 

cytat dnia z 26 lipca 2016 roku
zebrał 15 fiszek

Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ko­biety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Naród, który tra­ci pa­mięć, tra­ci sumienie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Człowiek sam jest śle­py. Mu­si mieć wokół siebie lus­tra al­bo in­ne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ig­no­rac­ja ma skrzydła orła i wzrok sowy. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność

19 kwietnia 2017, 23:29oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ma in­nej dro­gi [...]

19 kwietnia 2017, 10:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma in­nej dro­gi [...]

11 września 2015, 11:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

7 września 2015, 10:59DeepLake sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

7 września 2015, 10:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

7 września 2015, 10:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

7 września 2015, 10:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

7 września 2015, 10:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

7 września 2015, 07:54RozaR sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]

6 września 2015, 22:23DeepLake sko­men­to­wał tek­st [...] idź wyp­rosto­wany wśród [...]