Brak tekstów.

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

kilka minut temu

Maciek Zembaty skomentował(a) tekst    Była kiedyś [...] swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

maba skomentował(a) tekst We wtorkowym wierszu [...] swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

Maciek Zembaty skomentował(a) tekst Wirus istnieje tylko [...] autorstwa RozaR

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst    Była kiedyś [...] autorstwa Maciek Zembaty

ok. pół godziny temu

Maciek Zembaty skomentował(a) tekst    Była kiedyś [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst We wtorkowym wierszu [...] autorstwa maba

ok. pół godziny temu

Starlight polecił(a) twórczość autora na 5krysta

ok. pół godziny temu

Starlight polecił(a) twórczość autora na 5anna kowalczyk

ok. pół godziny temu

onejka skomentował(a) tekst Nie traktuj życia jak [...] autorstwa kati75

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst A jeśli kiedyś zapyta [...] autorstwa Mimoza1966