10 maja 2022 roku, godz. 2:11 497,2°C
Mystery_girl Alicja
 15 maja 2022 roku, godz. 16:23

Cudnie, szkoda, ze to nie jest takie proste...

 15 kwietnia 2022 roku, godz. 22:33 154,8°C
Victoria Angel
 21 kwietnia 2022 roku, godz. 19:15

Jak to dobrze, że nie jestem materialistką. :-)))

 9 kwietnia 2022 roku, godz. 10:05 142,3°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 1 maja 2022 roku, godz. 16:28

W optymistach, w ludziach którzy się nie poddają, jest jakaś magia, czar.
Czy to będzie jednostka, czy kraina :-),
chce się być blisko, wziąć, co najlepsze, uczyć się tego i też oddać - w razie potrzeby :-)

 6 kwietnia 2022 roku, godz. 6:50 50,3°C
sprajtka Ala
 6 kwietnia 2022 roku, godz. 9:04

Inni wypierają...

 5 kwietnia 2022 roku, godz. 00:13 65,2°C
one drop for all Eliza
 5 kwietnia 2022 roku, godz. 21:06

trzymac dzieci z dala od sieci

:)

 15 marca 2022 roku, godz. 23:09 161,3°C
RedRose Róża
 15 kwietnia 2022 roku, godz. 20:14

No jakaż autoreklama!!!

A kto tam wie, co w smoku piszczy
albo straszy :)

 12 marca 2022 roku, godz. 2:51 50,7°C
sprajtka Ala
 12 marca 2022 roku, godz. 10:29

Idę się otworzyć, gdyż coś dzwoni dwa razy...

 25 lutego 2022 roku, godz. 00:41 306,3°C
 Tekst dnia 26 lutego 2022 roku
Adnachiel M.
 26 lutego 2022 roku, godz. 20:14

Wojna i związane z nią cierpienia oraz zbrodnicza agresja są powrotem do barbarzyństwa. Żaden naród nie może i nie będzie odwracać wzroku!

 24 lutego 2022 roku, godz. 00:14 33,2°C
.
yestem yestem
 15 marca 2022 roku, godz. 22:52

Nie sądziłem, że jest aż tyle Osób o mocnych nerwach.
Dobrej nocy. :)

 23 lutego 2022 roku, godz. 1:25 38,3°C
scorpion Gajowy
 23 lutego 2022 roku, godz. 3:04

A ci dla których chaos jest chaosem...? :P

 22 lutego 2022 roku, godz. 00:47 96,5°C
maba Ewka... albo nie
 22 lutego 2022 roku, godz. 16:24

To zero-jeden ma
co najmniej dwa dna.

 21 lutego 2022 roku, godz. 00:21 66,1°C
Monika M. M.
 21 lutego 2022 roku, godz. 13:54

Boleśnie trafne.
Będziemy mieli nowe skojarzenia.
Wolnoopadające. Jak ramiona.

 20 lutego 2022 roku, godz. 13:09 69,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 11 maja 2022 roku, godz. 14:09

prokrastynacja ? 😉

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
846 tekstów
Wszystkie myśli