27 stycznia 2011 roku, godz. 14:29 29,4°C
yestem yestem
 23 kwietnia 2011 roku, godz. 20:23

Też potrzeby, droga O. O seksie wspomniałem, bo to najczęściej mylone pojęcie. W dalszym ciągu mowa nie o miłości, prawda? :P

Wesołych świąt i ... okazałej choinki :D

 24 stycznia 2011 roku, godz. 22:31 46,9°C
eskimoska86 Faustyna
 20 czerwca 2012 roku, godz. 11:51

hahaha:D

 23 stycznia 2011 roku, godz. 20:28 88,7°C
yestem yestem
 20 marca 2022 roku, godz. 1:10

Dziękuję Paniom. :)
Tu jeszcze historyczne serduszko... od Romka...

 21 stycznia 2011 roku, godz. 3:02 35,7°C
yestem yestem
 29 stycznia 2011 roku, godz. 14:41

Ćmy, to też motyle, też mają niezwykłą urodę, tylko prowadzą interesujące życie nocne ;)

 18 stycznia 2011 roku, godz. 11:42 18,1°C
yestem yestem
 29 stycznia 2011 roku, godz. 00:34

dziękuję, wzajemnie :)

 17 stycznia 2011 roku, godz. 12:34 21,7°C
Gaia Beata
 21 czerwca 2012 roku, godz. 23:55

"zakłóciło coś mój niepokój"
myślę....

 15 stycznia 2011 roku, godz. 18:17 27,9°C
yestem yestem
 30 października 2012 roku, godz. 12:34

Dobrze :)

 14 stycznia 2011 roku, godz. 23:59 45,1°C
yestem yestem
 20 kwietnia 2011 roku, godz. 16:38

Cisza po totalnej klęsce...

 11 stycznia 2011 roku, godz. 13:29 24,5°C
yestem yestem
 10 lutego 2018 roku, godz. 12:30

Dzięki. :))

1 2 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 »

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
854 teksty
Wszystkie myśli, str. 57