12 marca 2022 roku, godz. 2:51 50,7°C
sprajtka Ala
 12 marca 2022 roku, godz. 10:29

Idę się otworzyć, gdyż coś dzwoni dwa razy...

 25 lutego 2022 roku, godz. 00:41 306,3°C
 Tekst dnia 26 lutego 2022 roku
Adnachiel M.
 26 lutego 2022 roku, godz. 20:14

Wojna i związane z nią cierpienia oraz zbrodnicza agresja są powrotem do barbarzyństwa. Żaden naród nie może i nie będzie odwracać wzroku!

 24 lutego 2022 roku, godz. 00:14 33,2°C
.
yestem yestem
 15 marca 2022 roku, godz. 22:52

Nie sądziłem, że jest aż tyle Osób o mocnych nerwach.
Dobrej nocy. :)

 23 lutego 2022 roku, godz. 1:25 38,3°C
scorpion Gajowy
 23 lutego 2022 roku, godz. 3:04

A ci dla których chaos jest chaosem...? :P

 22 lutego 2022 roku, godz. 00:47 96,5°C
maba Ewka... albo nie
 22 lutego 2022 roku, godz. 16:24

To zero-jeden ma
co najmniej dwa dna.

 21 lutego 2022 roku, godz. 00:21 66,1°C
Monika M. M.
 21 lutego 2022 roku, godz. 13:54

Boleśnie trafne.
Będziemy mieli nowe skojarzenia.
Wolnoopadające. Jak ramiona.

 20 lutego 2022 roku, godz. 13:09 69,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 11 maja 2022 roku, godz. 14:09

prokrastynacja ? 😉

 17 lutego 2022 roku, godz. 19:02 138,2°C
anna kowalczyk ~
 6 marca 2022 roku, godz. 1:10

...a Ty wciąż taki...nie!oswojony....:))))

nie wierzę...!

...........................................................................

:))))))))))))

 15 lutego 2022 roku, godz. 17:06 16,7°C
giulietka M.
 17 lutego 2022 roku, godz. 9:07

Odpowiem słowami klasyka: "Ruskie wprawne, szybko skończą";)
Smoku rozłożyłeś na łopatki wszystkich gimnazjalistów.
Maładziec!

 30 stycznia 2022 roku, godz. 20:16 154,9°C
 Tekst dnia 31 stycznia 2022 roku
Adnachiel M.
 1 lutego 2022 roku, godz. 19:23

Bo nie o to chodzi by złapać Smoka, ale żeby gonić go :))

Często czekamy w wielkim pośpiechu, niecierpliwie. A przecież każdą chwilę należy przeżywać i nie wolno lekceważyć chwili obecnej, ani tych, które nadejdą.

 27 stycznia 2022 roku, godz. 22:37 221,5°C
 Tekst dnia 28 stycznia 2022 roku
RedRose Róża
 6 lutego 2022 roku, godz. 21:05

A dorobić mu ze dwie głowy jeszcze, co się będzie biedak z jedną męczył... :)

Smoki mają trzy i trzy. mają się swojego tronu...
(pazurami) :)

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
854 teksty
Wszystkie myśli, str. 2