4 listopada 2020 roku, godz. 13:30 105,7°C
yestem yestem
 10 listopada 2020 roku, godz. 00:06

Nic nie trwa wiecznie, smoki kiedyś też wyginą. ;)
Bardzo dziękuję. :))

 31 października 2020 roku, godz. 20:24 40,9°C
yestem yestem
 1 listopada 2020 roku, godz. 16:23

Mariusz, nie lękaj się. :D To tylko taki żart.
Pokazuje siłę Kobiet. :))

 30 października 2020 roku, godz. 00:02 122,3°C
 Tekst dnia 31 października 2020 roku
yestem yestem
 30 października 2020 roku, godz. 13:21
Edytowano 30 października 2020 roku, godz. 13:26

Bez odpowiedniego narzędzia jest to trudne, no chyba, że ktoś jest ślimakiem. ;)
Tak, od środka, od tych wszystkich serc zależy spokój i dobrobyt po obu stronach.
Dziękuję za mądry komentarz.
Miłego dnia. :))

 29 października 2020 roku, godz. 13:52 19,8°C
yestem yestem
 29 października 2020 roku, godz. 21:29

Której?
Albo zadam pytanie inaczej:
- Której siły agentury nie starają się wykorzystać?
Lekceważenie kosztuje, zapłacimy wszyscy.
Pozdrawiam.

 22 października 2020 roku, godz. 00:46 122,2°C
yestem yestem
 1 listopada 2020 roku, godz. 13:51

A Wy, żeby podpuszczać i wabić. :D

 21 października 2020 roku, godz. 13:11 403,4°C
yestem yestem
 23 października 2020 roku, godz. 22:37

No wiesz?... Ja ich w ten sposób... nawracam. :P:D

 7 października 2020 roku, godz. 00:31 119,5°C
maba
 7 października 2020 roku, godz. 7:08
Edytowano 7 października 2020 roku, godz. 7:10

Ależ ona zawsze ta sama... Wielka dama M. :)

 5 października 2020 roku, godz. 22:01 168,1°C
yestem yestem
 7 października 2020 roku, godz. 11:34

😄😊😜😊😊😊😊😊

 25 września 2020 roku, godz. 18:51 91,6°C
maba
 9 listopada 2020 roku, godz. 13:03

Szpieku, Ty tu Miodkiem nie smaruj😆 choć miód do dziczyzny czasem "przychodzi" :) człowiek istotą emocjonalną, zgoda, ale NAPRAWDĘ NIE MUSI używać przekleństw zamiast przecinków.!

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku