1 czerwca 2020 roku, godz. 23:41 54,3°C
yestem yestem
 7 czerwca 2020 roku, godz. 20:47

Trudno, rozumiem, syndrom dnia następnego... ;)

 29 maja 2020 roku, godz. 00:48 53,1°C
yestem yestem
 4 czerwca 2020 roku, godz. 22:18

Ja też, ale to podobno... czasami zaleta. :D

 28 maja 2020 roku, godz. 21:40 25,4°C
.
yestem yestem
 29 maja 2020 roku, godz. 17:38

Monika, w sensie, że chyba 16 tekstów pod rząd jednego człowieka, choćby nawet wybitnego, to chyba przesada, ale może tylko mnie to wqurza, może wszystkim wydaje się, że tu sami miłośnicy seriali...

Motylku, poproszę jaśniej, bo ja proste bydlątko yestem. :))

Miłego popołudnia :))

 26 kwietnia 2020 roku, godz. 2:19 75,6°C
yestem yestem
 30 kwietnia 2020 roku, godz. 1:45

Jakbym mógł nie wierzyć Skrzydlatemu? ;)
Wierzyć podobno nie można tylko kobietom, choć tak pięknie kłamczuszą... :D
Dobranoc. :))

 24 kwietnia 2020 roku, godz. 11:12 33,7°C
yestem yestem
 28 kwietnia 2020 roku, godz. 19:30

Skrzydlaty,
bo to miał być baaardzo czarny humor, ale Mirek rozbił bank. :D
Nie wiem, czy astro- ale do zagadnień dotyczących fizyczności Mirek podchodzi z ogromną dbałością o detale. :))

 19 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00 72,0°C
yestem yestem
 21 kwietnia 2020 roku, godz. 10:41

Mam, Syzyf by mi zazdrościł. :D

 17 kwietnia 2020 roku, godz. 16:23 112,0°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 21 kwietnia 2020 roku, godz. 23:06

A to to już moja sweet tajemnica......;p;p;p

 16 kwietnia 2020 roku, godz. 20:51 59,6°C
yestem yestem
 17 kwietnia 2020 roku, godz. 13:40

Niebiosa niech mają w opiece nasze dzieci... i wszyscy święci
gdy my tutaj, tacy... przycupnięci. :D
Panie psorki to fszyzdko s pewnościom umiom i znajom, ale ... speszone som, bo w TV wystempujom. :P
A dzieciska i tak... zdalnie grają w gry. :D

 8 kwietnia 2020 roku, godz. 11:23 157,5°C
yestem yestem
 19 kwietnia 2020 roku, godz. 18:56

Cooo? BUUUM!? :D

Zawsze byłem rozbrajający, choć teraz już tylko yestem. :))

 28 marca 2020 roku, godz. 17:35 73,2°C
Adnachiel M.
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 19:03

Kontrola podstawą zaufania :))
Wzajemnie! :)

 21 marca 2020 roku, godz. 1:16 7,4°C
yestem yestem
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 19:29

Taaak, to bardzo prawdopodobne, miał łupież. :D

 19 marca 2020 roku, godz. 23:52 35,6°C
yestem yestem
 29 marca 2020 roku, godz. 00:46

Czasem lepiej nie wiedzieć. :D ha ha ha

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
819 tekstów 58 584
Wszystkie teksty, str. 7