4 lipca 2011 roku, godz. 22:01 52,4°C
yestem yestem
 23 stycznia 2012 roku, godz. 10:30

Tak bywa, kiedy bardzo czekamy na niemożliwe...
Ponoć nieźle spowiadają na niektórych posterunkach Policji. :P

 22 czerwca 2011 roku, godz. 17:19 68,2°C
yestem yestem
 13 października 2011 roku, godz. 2:50

Mi pasują, Tobie nie muszą...
Nie widziałeś widocznie jeszcze takich oczu...
Dobranoc.

 15 czerwca 2011 roku, godz. 13:40 72,3°C
yestem yestem
 29 czerwca 2011 roku, godz. 15:33

Miłego dnia, Dziewczyny. :)

 8 czerwca 2011 roku, godz. 10:11 98,4°C
sprajtka Ala
 9 czerwca 2011 roku, godz. 17:15

ja myślę...

 30 maja 2011 roku, godz. 15:32 60,6°C
yestem yestem
 7 czerwca 2011 roku, godz. 15:06

A kogo takiego? :O
Żądam dowodów! :P

 23 maja 2011 roku, godz. 16:13 73,3°C
magda_em magda
 24 maja 2011 roku, godz. 1:44

Daltonista tęczy nie zobaczy i lodów nie roztopi… zła soczewka

 9 maja 2011 roku, godz. 00:04 120,2°C
yestem yestem
 19 maja 2011 roku, godz. 16:43

Wilhelm Tell ? :)

 4 maja 2011 roku, godz. 14:41 108,5°C
yestem yestem
 7 maja 2011 roku, godz. 2:29

:)

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
862 teksty 78 523
Wszystkie teksty, str. 54