10 lutego 2011 roku, godz. 13:56 62,1°C
yestem yestem
 11 lutego 2011 roku, godz. 12:18

Witaj, napij się i Ty z Graala na zdrowie. Uważaj, gorzkie ;)
Muszę uciekać, pa

 8 lutego 2011 roku, godz. 15:26 78,5°C
yestem yestem
 10 lutego 2011 roku, godz. 23:20

cieszę się, że Komuś chce się rozwiązywać moje zagadki,
również pozdrawiam :)

 7 lutego 2011 roku, godz. 23:31 76,9°C
 Tekst dnia 3 stycznia 2021 roku
yestem yestem
 3 stycznia 2021 roku, godz. 22:25

EvulkaW,
Rozumiem, odpowiadam także niematerialnie. :)
Pozdrawiam. :))

Skrzydlaty,
to nie moja zasługa, Ktoś odkopał "mumię" ;) i teraz niektórym się wydaje, że jest cenna, a to tylko moja stara, skromna niemyśl. :))

Bardzo dziękuję. :))

 30 stycznia 2011 roku, godz. 23:20 1 039,4°C
yestem yestem
 8 listopada 2012 roku, godz. 23:51

Dziękuję bardzo i pozdrawiam. :)

 29 stycznia 2011 roku, godz. 00:32 139,4°C
eyesOFsoul Kaś(ka)
 20 kwietnia 2011 roku, godz. 16:54

A ja sądziłam, że to banan na ustach rozpromieni Twoją twarz... :p

 27 stycznia 2011 roku, godz. 14:29 29,4°C
yestem yestem
 23 kwietnia 2011 roku, godz. 20:23

Też potrzeby, droga O. O seksie wspomniałem, bo to najczęściej mylone pojęcie. W dalszym ciągu mowa nie o miłości, prawda? :P

Wesołych świąt i ... okazałej choinki :D

 24 stycznia 2011 roku, godz. 22:31 46,9°C
eskimoska86 Faustyna
 20 czerwca 2012 roku, godz. 11:51

hahaha:D

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
819 tekstów 58 584
Wszystkie teksty, str. 54