18 sierpnia 2011 roku, godz. 11:25 83,4°C
yestem yestem
 18 sierpnia 2011 roku, godz. 13:01

Olu, to proste, prawie prostackie...
Może za głęboko szukasz, a nie widzisz tego, co pływa na wierzchu? Usiądź, przeczytaj choć końcówkę i... nie pal. :)

~WilceeQ`
Pewien znany poeta powiedziałby w tym epokowym momencie:
- Ty się, mała nie denerwuj.
Gryź kaszankę i obserwuj. :P
Pozdrawiam. :)

 16 sierpnia 2011 roku, godz. 13:57 78,6°C
yestem yestem
 16 sierpnia 2011 roku, godz. 21:54

Rzucasz gorzej, niż Twoja własna babcia.
Następnego wrzucaj od razu do kosza... gdzie miejsce jego :)

 10 sierpnia 2011 roku, godz. 13:37 40,0°C
yestem yestem
 11 sierpnia 2011 roku, godz. 2:56

Binka cieplutko... :)
Miło, że Wam się chce nad tym zastanawiać,
pozdrawiam :)

 5 sierpnia 2011 roku, godz. 21:58 57,9°C
yestem yestem
 17 września 2013 roku, godz. 23:22

Temu, kto znalazł się w tym miejscu i do niego nie pasuje.
Dla Ciebie może być nawet "ziarnek" ;)

 10 lipca 2011 roku, godz. 2:21 76,0°C
yestem yestem
 12 lipca 2011 roku, godz. 14:29

Dziękuję. :)

 4 lipca 2011 roku, godz. 22:01 52,4°C
yestem yestem
 23 stycznia 2012 roku, godz. 10:30

Tak bywa, kiedy bardzo czekamy na niemożliwe...
Ponoć nieźle spowiadają na niektórych posterunkach Policji. :P

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
860 tekstów 75 807
Wszystkie teksty, str. 53