17 stycznia 2011 roku, godz. 12:34 21,7°C
Gaia Beata
 21 czerwca 2012 roku, godz. 23:55

"zakłóciło coś mój niepokój"
myślę....

 15 stycznia 2011 roku, godz. 18:17 27,9°C
yestem yestem
 30 października 2012 roku, godz. 12:34

Dobrze :)

 14 stycznia 2011 roku, godz. 23:59 45,1°C
yestem yestem
 20 kwietnia 2011 roku, godz. 16:38

Cisza po totalnej klęsce...

 11 stycznia 2011 roku, godz. 13:29 24,5°C
yestem yestem
 10 lutego 2018 roku, godz. 12:30

Dzięki. :))

1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

ok. 5 godzin temu

yestem skomentował(a) tekst dotykaj mnie jak poeta [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:36

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:29

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:19

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:12

yestem skomentował(a) tekst rozbieganym wzrokiem na [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:11

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:06

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

dzisiaj, godz. 21:02

yestem skomentował(a) tekst Zaprzeczyła rodzącemu [...] autorstwa Ależ...

dzisiaj, godz. 21:01

yestem skomentował(a) tekst Czekoladowe czereśnie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:00

yestem skomentował(a) tekst rozbieganym wzrokiem na [...] autorstwa Sylwia Pryga