18 stycznia 2011 roku, godz. 11:42  14,7°C

Na jałowej ziemi wyrósł piękny, kolorowy, pachnący kwiat. Zakwitł na chwilę, specjalnie dla mnie. Tak wiele tracimy bezsensownie goniąc wiatr.

yestem yestem
 29 stycznia 2011 roku, godz. 00:34

dziękuję, wzajemnie :)

 17 stycznia 2011 roku, godz. 12:34  18,7°C

Obudziła mnie ciemność i cisza, zakłóciło coś mój niepokój. Czy to...? Nie, to nie to, serce boli bez zmian

Gaia Beata
 21 czerwca 2012 roku, godz. 23:55

"zakłóciło coś mój niepokój"
myślę....

 15 stycznia 2011 roku, godz. 18:17  23,1°C

Czy to dziwne spojrzenie, gdzieś w pozarzeczywistość, to jeszcze bunt przeciw ciemności, czy już... obłąkanie?

yestem yestem
 30 października 2012 roku, godz. 12:34

Dobrze :)

 14 stycznia 2011 roku, godz. 23:59  32,7°C

Ostre słowa ranią, lecz najbardziej boli milczenie

yestem yestem
 20 kwietnia 2011 roku, godz. 16:38

Cisza po totalnej klęsce...

 14 stycznia 2011 roku, godz. 00:52  13,0°C

Można za nią kupić głupotę, lecz nie można mądrości,
można za nią śmierć kupić, lecz nie można kupić życia,
można otrzymać chorobę, ale nie można zdrowia,
uda się kupić kłamstwo, lecz prawda jest nieosiągalna,
można kupić nienawiść, ale nie uda się zdobyć miłości...
bezwartościowa, pozornie złotem błyszcząca góra złudzeń

yestem yestem
 24 stycznia 2011 roku, godz. 14:17

ach ta bezwzględna względność wartości... ;)
ja też pozdrawiam :)

 12 stycznia 2011 roku, godz. 22:10  49,3°C

Przyglądam się bezdomnym psom, walczącym o kawał wyrwanego serca. Nie jest mi potrzebny, nie był już mój... nikomu nie był potrzebny, niech jedzą do syta.

yestem yestem
 24 września 2013 roku, godz. 00:29

nie duś tego w sobie ;)

 11 stycznia 2011 roku, godz. 13:29  19,5°C

Codziennie pozwalam oszukiwać zmysły. Otwieram oczy, uszy, serce z nadzieją, że... pustka jest największym kłamstwem.

yestem yestem
 10 lutego 2018 roku, godz. 12:30

Dzięki. :))

1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

dzisiaj, godz. 22:58

kati75 skomentował(a) tekst mikołaj [...] autorstwa yestem

dzisiaj, godz. 22:43

kuloodporna skomentował(a) tekst mikołaj [...] autorstwa yestem

dzisiaj, godz. 21:23

kati75 dodał(a) do zeszytu tekst mikołaj [...] autorstwa yestem

dzisiaj, godz. 20:56

yestem skomentował(a) tekst Jeśli muszę, staram [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 20:41

yestem skomentował(a) tekst Jeśli muszę, staram [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 20:39

yestem skomentował(a) tekst dryfujesz samotnie [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:28

yestem skomentował(a) tekst Ograniczenie czyjeś [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 17:04

yestem skomentował(a) tekst jesień to odpowiednia [...] autorstwa motylek96

dzisiaj, godz. 16:53

yestem skomentował(a) tekst ...Równouprawnienie to [...] autorstwa kuloodporna

dzisiaj, godz. 16:52

yestem skomentował(a) tekst Beksa mała w kąciku [...] autorstwa kuloodporna