4 lipca 2018 roku, godz. 22:16 31,7°C
yestem yestem
 8 lipca 2018 roku, godz. 10:47

Bardzo dziękuję.

 22 czerwca 2018 roku, godz. 19:24 82,6°C
yestem yestem
 10 kwietnia 2020 roku, godz. 2:16

Te reklamy wszędzie lecą. :D ha ha
Dobranoc. :))

 20 czerwca 2018 roku, godz. 20:31 57,2°C
yestem yestem
 25 czerwca 2018 roku, godz. 19:05

Kati, ale ja się pod Twoimi słowami podpisuję wszystkimi łapami. :D
Napisałem, że bardzo mi się podobał Twój mądry komentarz.
Echhh, Kobiecie zawsze mało. :P:D
Miłego wieczorku. :))

 9 czerwca 2018 roku, godz. 21:58 30,0°C
yestem yestem
 14 czerwca 2018 roku, godz. 22:44

To nadzieja...
Dziękuję Cris, wzajemnie. :))

 26 maja 2018 roku, godz. 21:53 28,5°C
yestem yestem
 12 czerwca 2018 roku, godz. 20:50

Nic z tych rzeczy, za ciepło na bawełnę. :))

 20 marca 2018 roku, godz. 23:36 47,6°C
yestem yestem
 30 marca 2018 roku, godz. 22:48

Jak możesz.. Brutusie?... :P:D
Miłego wieczoru. :))

 14 marca 2018 roku, godz. 1:57 34,0°C
yestem yestem
 18 marca 2018 roku, godz. 18:45

To się cieszę, z przedziałkiem, od ucha do ucha. :D
A swoją drogą... jakoś nie mogę sobie Ciebie wyobrazić przy fortepianie, we fraku i... w takim repertuarze. :D
Wzajemnie, posyłam resztki pięknego słoneczka. :))

 8 marca 2018 roku, godz. 7:27 49,0°C
fyrfle Mirek
 4 kwietnia 2018 roku, godz. 15:40

Gerard Philippe (chyba tak się pisze) w "Czerwone i czarne". Mój grill...

 3 lutego 2018 roku, godz. 13:33 17,3°C
yestem yestem
 18 lutego 2018 roku, godz. 00:54

Sebastian,
to ciekawa, choć zakłamana historia. Pewien polityk znany z kontrowersyjnych wypowiedzi zauważył, że ten naród nie był jednolity. Była grupa Żydów ortodoksyjnych, głęboko wierzących i oni wyjechali do Izraela, albo zostali wymordowani, druga grupa wpływowych, zamożnych Żydów i ci wyjechali jeszcze przed rozpoczęciem wojny na zachód, do Ameryki i trzecia grupa Żydzi komuniści, którzy współpracowali z aparatem powojennej władzy. Trudno się dziwić, że ta grupa nie była i nie jest kochana w naszym [...]

 31 stycznia 2018 roku, godz. 21:39 53,6°C
yestem yestem
 2 marca 2018 roku, godz. 00:31

:))

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku