Władysław Loranc

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest Władysław Lo­ranc.

Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. 

cytat dnia z 9 września 2016 roku
zebrał 20 fiszek

Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi. 

cytat
zebrał 5 fiszek

To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Każdy od­ma­wia ja­kieś po­lityczne modły. Tyl­ko ołtarze nas różnią. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Giną zaw­sze in­ni, bo gdy my gi­niemy, nie ma już innych. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność