William Golding

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Wil­liam Gol­ding.

Jak człowiek się ko­goś boi, to go niena­widzi, ale nie może przes­tać o nim myśleć. 

cytat dnia z 13 maja 2010 roku
zebrał 127 fiszek

Człowiek wyt­warza zło, jak pszczoła miód. 

cytat dnia z 5 listopada 2014 roku
zebrał 29 fiszek

Wiemy, czym jes­teśmy, ale nie wiemy, czym możemy być. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Dro­ga do na­tural­ności pro­wadzi przez gwałt. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Dob­ro, które­go duch święty nie tchnął w świat bez­pośred­nio mu­si się spełnić dzięki na­turze ludzkiej i przez nią. 

cytat
zebrał 2 fiszki

William Golding

 
William Golding

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

William Golding

Autorzy na literę
F G H
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Wil­liam Gol­ding » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

16 listopada 2014, 23:14RozaR sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]

6 listopada 2014, 23:04RozaR sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]

6 listopada 2014, 22:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]

6 listopada 2014, 19:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]

6 listopada 2014, 19:10.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]

5 listopada 2014, 21:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]

5 listopada 2014, 08:58RozaR sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­warza zło, jak [...]