Wiesław Brudziński

Zgro­madzi­liśmy 54 cytaty, których auto­rem jest Wiesław Brudziński.

Nie rzu­caj słów na wiatr, jeśli nie wiesz, dokąd je zaniesie. 

cytat dnia z 27 lutego 2012 roku
zebrał 127 fiszek

Czy masz ali­bi na ok­res, w któym nic nie zrobiłeś? 

cytat dnia z 10 marca 2010 roku
zebrał 85 fiszek

Cza­sem do­piero sek­cja zwłok po­kazu­je, że ktoś miał skrzydła. 

cytat dnia z 1 marca 2009 roku
zebrał 81 fiszek

W tym, w czym sa­mi grzeszy­my, jes­teśmy naj­bar­dziej su­rowi dla innych. 

cytat dnia z 11 listopada 2012 roku
zebrał 64 fiszki

Uwa­ga, człowiek! Dziękuję, pójdę inną drogą. 

cytat dnia z 2 grudnia 2012 roku
zebrał 54 fiszki

Nie bądź po­dej­rzli­wy - nie doszu­kuj się wszędzie sensu. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Myj­cie owo­ce zakazane! 

cytat dnia z 9 stycznia 2013 roku
zebrał 29 fiszek

Jes­teśmy dziećmi szczęścia, wciąż cze­kający­mi na za­ległe alimenty. 

cytat dnia z 3 lipca 2015 roku
zebrał 25 fiszek

Nie skarż się, gdy ci wej­dzie drzaz­ga z os­tatniej des­ki ratunku. 

cytat dnia z 4 grudnia 2015 roku
zebrał 25 fiszek

Smut­ny epi­log - po­bili się os­tatni­mi des­ka­mi ratunku. 

cytat
zebrał 22 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

4 grudnia 2015, 16:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie skarż się, gdy [...]

4 grudnia 2015, 12:03onejka sko­men­to­wał tek­st Nie skarż się, gdy [...]

4 grudnia 2015, 11:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie skarż się, gdy [...]

12 października 2015, 18:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Klepsydry pias­ko­we są dokład­niej­sze, [...]

12 października 2015, 00:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Klepsydry pias­ko­we są dokład­niej­sze, [...]

3 lipca 2015, 21:24one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy dziećmi szczęścia, wciąż [...]

3 lipca 2015, 17:44nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy dziećmi szczęścia, wciąż [...]

3 lipca 2015, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy dziećmi szczęścia, wciąż [...]

3 lipca 2015, 11:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy dziećmi szczęścia, wciąż [...]