20 lutego 2022 roku, godz. 16:09 8,8°C
 11 lutego 2022 roku, godz. 22:28 16,3°C
Sierjoża Wiesław
 12 lutego 2022 roku, godz. 00:40

Jak tam,? A łłowce wyprowadź na manowce, bedum milczyć we ciszy

 29 listopada 2021 roku, godz. 23:17 23,1°C
kukaczka Marlena
 30 listopada 2021 roku, godz. 5:37

..bardzo trafne,
wypuść w świat ten tekst..

wdech

Autor

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj
[...]

mowa jest złotem, a milczenie owiec

Konto utworzone  31 marca 2014 roku
wdech
2 098 tekstów 54 047
Wszystkie teksty