8 września 2022 roku, godz. 00:01 142,5°C
Kenzo Daria
 8 września 2022 roku, godz. 18:30

Pocieszmy się, że drzewa przeżyją człowieka :))

 16 sierpnia 2022 roku, godz. 19:58 84,1°C
 Tekst dnia 28 sierpnia 2022 roku
anna kowalczyk ~
 20 sierpnia 2022 roku, godz. 21:59

...i nie powinny
wszak najpiękniejsze szepty zrywają się...o świcie...:):):)

 2 sierpnia 2022 roku, godz. 12:23 94,9°C
Meron Sebastian
 3 sierpnia 2022 roku, godz. 23:36

A mnie tam nie ma na tej liście? :)

 23 kwietnia 2022 roku, godz. 14:07 83,7°C
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 28 kwietnia 2022 roku, godz. 00:38

Ja cały dzień biegam po ogrodzie marzeń, prawdziwym też :-)

Wagarowiczka

Autor

Im szyb­ciej poz­nasz świat, tym le­piej, bo kiedy nic już nie dzi­wi, życie jest bar­dziej przyswajalne.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dla ludzi, którzy kochają sa­mych siebie, nie jest rzeczą niepojętą, że in­ni mogą ich kochać. Poz­wa­lają siebie kochać a ich miłość ma swo­bodę i wdzięk.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Niektórzy tęsknią za szczęściem w przyszłości, bo tu i te­raz jest zbyt blis­kie i bezpośrednie.

Konto utworzone  28 maja 2014 roku
Wagarowiczka
8 tekstów
Wszystkie wiersze