25 czerwca 2014 roku, godz. 13:48 135,7°C
Wagarowiczka Anita
 27 sierpnia 2014 roku, godz. 22:20

Dzięki jeszcze raz ;)

 21 czerwca 2014 roku, godz. 2:00 89,0°C
Uzjel
 6 lutego 2022 roku, godz. 22:00

Dla wrogów, warto...

 4 czerwca 2014 roku, godz. 00:00 66,7°C
 28 maja 2014 roku, godz. 22:30 74,5°C
Wagarowiczka Anita
 25 czerwca 2014 roku, godz. 13:50

Bać się szczęścia, to głupie, a jednak.

Dziękuję ;)

1 2 3 4 »

Wagarowiczka

Autor

Im szyb­ciej poz­nasz świat, tym le­piej, bo kiedy nic już nie dzi­wi, życie jest bar­dziej przyswajalne.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dla ludzi, którzy kochają sa­mych siebie, nie jest rzeczą niepojętą, że in­ni mogą ich kochać. Poz­wa­lają siebie kochać a ich miłość ma swo­bodę i wdzięk.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Niektórzy tęsknią za szczęściem w przyszłości, bo tu i te­raz jest zbyt blis­kie i bezpośrednie.

Konto utworzone  28 maja 2014 roku
Wagarowiczka
52 teksty
Wszystkie myśli, str. 4