Virginia Woolf

Zgro­madzi­liśmy 47 cytatów Vir­gi­nii Woolf.

Bo­wiem słuszność ma fi­lozof, który mówi, że gra­nica między szczęściem a me­lan­cho­lią nie grub­sza jest aniżeli os­trze noża. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2010 roku
zebrał 139 fiszek

Gdy­bym umarła, byłoby to dla świata obojętne! 

cytat dnia z 3 kwietnia 2017 roku
zebrał 106 fiszek

[...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest właśnie to, co nie może być spisane. 

cytat
zebrał 95 fiszek

Jest we mnie te­raz coś, co w każdej chwi­li może wy­buchnąć łzami. 

cytat
zebrał 86 fiszek

Staję się do­rosła [...]. Tracę złudze­nia, być może, by zys­kać inne. 

cytat dnia z 2 lipca 2012 roku
zebrał 79 fiszek

Nic tak nie pod­ci­na korze­ni szczęścia człowieka, nic nie na­pełnia go ta­kim gniewem aniżeli poczu­cie, że in­ny sta­wia nis­ko, co on ce­ni wysoko. 

cytat dnia z 24 lutego 2013 roku
zebrał 76 fiszek

[...] roz­koszo­wał się poczu­ciem, że jest zaw­sze i zaw­sze i zaw­sze sam. 

cytat
zebrał 67 fiszek

Światło praw­dy spa­da na nas z bez­li­tosną szcze­rością, w świet­le praw­dy oboj­gu nam diabel­sko nie do twarzy. 

cytat dnia z 4 października 2013 roku
zebrał 64 fiszki

Ser­ca ko­biet są za­wiłe [...]. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Czys­ta uczci­wość, to po­dej­rza­na cecha, często by­wa zna­kiem bra­ku wyobraźni. 

cytat dnia z 12 września 2012 roku
zebrał 50 fiszek

Virginia Woolf

 
Virginia Woolf

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

OrlandoOr­landoCo może łączyć szes­nas­to­let­niego chłop­ca, ulu­bieńca królo­wej Elżbiety, oraz trzydzies­to­let­nią pi­sarkę tworzącą [...]

Pani DallowayPa­ni Dal­lo­wayAk­cja Pa­ni Dal­lo­way roz­gry­wa się w ciągu za­led­wie jed­ne­go czer­wco­we­go dnia 1923 [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Virginia Woolf

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Vir­gi­nia Woolf » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 kwietnia 2017, 01:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

20 lipca 2015, 00:49olo.... sko­men­to­wał tek­st [...] iluz­je są naj­cenniej­szy­mi [...]

24 stycznia 2015, 09:39scorpion sko­men­to­wał tek­st Bowiem słuszność ma fi­lozof, [...]

9 października 2013, 21:01ICD sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

4 października 2013, 08:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

4 października 2013, 00:05truman sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

26 grudnia 2012, 02:03funeralofheart sko­men­to­wał tek­st [...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest [...]

2 lipca 2012, 19:50Logos sko­men­to­wał tek­st Staję się do­rosła [...]. [...]