Victor Marie Hugo

Zgro­madzi­liśmy 51 cytatów, których auto­rem jest Vic­tor Ma­rie Hu­go.

Me­lan­cho­lia to szczęście by­cia smutnym. 

cytat dnia z 25 października 2010 roku
zebrał 143 fiszki

Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. 

cytat dnia z 20 czerwca 2013 roku
zebrał 100 fiszek

Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa da­lej, bo wie, że ma skrzydła. 

cytat dnia z 12 grudnia 2014 roku
zebrał 89 fiszek

Po­gar­da to po­liczek wy­mie­rzo­ny na odległość. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2013 roku
zebrał 26 fiszek

Bądź ta­kim, abyś nie mu­siał czer­wienić się sam przed sobą. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożli­we, dla nieśmiałych - niez­na­ne, myślący i wal­czący na­zywa ją ideałem. 

cytat dnia z 24 maja 2016 roku
zebrał 19 fiszek

Kiedy dwie dusze, które poszu­kiwały się w tłumie, może od bar­dzo daw­na, od­najdą się na­reszcie; kiedy spos­trzegą, że pa­sują do siebie, czują do siebie sym­pa­tię i uzu­pełniają się, mówiąc krótko: są do [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 19 fiszek

Nocą myśli się łat­wiej, w głowie jest mniej hałasu. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Zro­bić ka­rierę - oto nauka, którą z góry, krop­la po krop­li, sączy nam zepsucie. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Pies jest cnotą, która nie mogła zos­tać człowiekiem. 

cytat dnia z 3 maja 2016 roku
zebrał 11 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność

12 grudnia 2014, 10:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bądź jak ptak, który, [...]