Umberto Eco

Zgro­madzi­liśmy 36 cytatów, których auto­rem jest Um­berto Eco.

Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. 

cytat dnia z 4 października 2015 roku
zebrał 45 fiszek

W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym. 

cytat dnia z 27 czerwca 2009 roku
zebrał 29 fiszek

Nie wszys­tkie praw­dy są dla wszys­tkich uszu. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Ba­daj twarze, nie słuchaj te­go, co mówią usta. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Zaw­sze jest le­piej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bał się nas bardziej. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Czym jest miłość? Nie masz nicze­go na świecie, ni człeka, ni diabła, ni żad­nej rzeczy, którą miałbym za równie po­dej­rzaną jak miłość. Z jej przyczy­ny jeśli dusza nie ma oręża, który nią kieru­je, wa­li się przez miłość w og­romną ruinę [...]. Dusza przez miłość upa­da lub też działa w nieładzie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Nie bu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Nie ufaj od­no­wie rodza­ju ludzkiego, kiedy mówią o niej ku­rie i dwory. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2014 roku
zebrał 8 fiszek

Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

4 października 2015, 19:34M44G sko­men­to­wał tek­st Kto czy­ta książki, żyje [...]

4 października 2015, 12:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kto czy­ta książki, żyje [...]

4 października 2015, 09:10giulietka sko­men­to­wał tek­st Kto czy­ta książki, żyje [...]