Brak tekstów.

Tommy

Autor

Jako miłośnik aforyzmów Emila Ciorana, wprowadzam jego cytaty. Prócz tego dzielę się własnymi refleksjami.
-----------------------------------------------------------------------
Naj­do­bit­niej­szym prze­jawem bra­ku spra­wied­li­wości jest fakt, że dob­ro - w toczo­nym po­jedyn­ku ze złem - już a priori obar­czo­ne jest han­di­capem, po­legającym na związa­niu regułami.
------------------------------------------------------------------------
Po­siąść można pra­wie wszys­tko. Py­tanie czy war­to, sko­ro po­tem nas­ta­je niew­dzięczny czas ut­rzy­mywa­nia sta­nu posiadania.

Konto utworzone  9 listopada 2009 roku

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wpadłamnamyślniezachowu [...] swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

ODIUM skomentował(a) tekst Nic nie rośnie tam, [...] swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

ok. 3 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Oto znowu czternastego, [...] autorstwa Ajanek99