Thomas Stearns Eliot

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Tho­mas Stear­ns Eliot.

Aby dojść do te­go, czym nie jes­teś, iść mu­sisz drogą, na której nie ma ciebie. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Piekło to jes­teśmy my sami. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Po­wie­działem duszy mej, bądz spo­koj­na, cze­kaj bez nadziei, bo byłaby nadzieją na niewłaści­we rzeczy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji,
cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ludzkość nie może znieść zbyt wiel­kiej daw­ki rzeczywistości. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Skrucha wypływa z poz­na­nia prawdy. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Sąd nad na­mi niech nie będzie zbyt srogi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność