Thomas Hardy

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Tho­mas Har­dy.

Cza­sami nasze od­ruchy by­wają sil­niej­sze od naszych postanowień. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Często "nie" by­wa tyl­ko przed­mową do "tak". 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Przy­jem­nie jest słuchać, jak ten człowiek milczy. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność