1 grudnia 2022 roku, godz. 10:19 47,1°C
fyrfle Mirek
 1 grudnia 2022 roku, godz. 15:15

Pisania nie wolno karmić tęsknotą, bo to mordęga dla czytelnika.

 21 października 2022 roku, godz. 15:01 87,8°C
.
IceCherry Edyta
 21 października 2022 roku, godz. 19:06

Gorące :))

 13 sierpnia 2022 roku, godz. 22:56 25,3°C
otoko
 14 sierpnia 2022 roku, godz. 10:24

Nie wiem jak Ty, ale ja czekam cierpliwie :)

 29 czerwca 2020 roku, godz. 20:05 18,3°C
maba Ewka... albo nie
 13 września 2020 roku, godz. 20:06

Gdy ktoś sprytnie rymuje, maba miodem smaruje :)))

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
--------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku

Zeszyty

Cytaty i aforyzmy.

Jak w temacie.

1 konto
Theo Valenty
69 tekstów
Wszystkie wiersze