Brak tekstów.

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
-----------------------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku

kilkanaście minut temu

Klaudia Maria Bell skomentował(a) tekst Modlę się do Ciebie [...] autorstwa RozaR

kilkanaście minut temu

SamotnaDusza polecił(a) twórczość autora na 5

ok. pół godziny temu

vanilla sky wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey

ok. pół godziny temu

vanilla sky dodał(a) do zeszytu tekst zbyt mało mnie by z [...] autorstwa Lacrimas

ok. pół godziny temu

vanilla sky wskazał(a) tekst zbyt mało mnie by z [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Lacrimas

ok. 2 godziny temu

ok. 2 godziny temu

Naja skomentował(a) tekst Świat wokół nas jest [...] autorstwa Maverick123

ok. 2 godziny temu

Naja skomentował(a) tekst Przy kielichu języki [...] autorstwa marka

ok. 2 godziny temu

ok. 4 godziny temu

fyrfle skomentował(a) tekst .........Wolę płynąć [...] autorstwa kuloodporna