10 marca 2019 roku, godz. 21:06 2,3°C
Kasja
 5 lutego 2020 roku, godz. 11:38

Baw sie slowami jak najdłużej ☺masz dar do tego..rzucasz wyrazami jak kratami na stół jak przy grze w pokera ...czasem wychodzi trójka czasem strit i kareta ☺ ja ciągle czekam na pokera 😇

 5 lutego 2019 roku, godz. 22:29 4,4°C
Kasja
 19 grudnia 2019 roku, godz. 23:57

Z ukochaną osobą się nudzisz a duszą targami namiętności ..to dopiero sposób na życie .

 16 października 2018 roku, godz. 20:01 1,9°C
Kasja
 5 lutego 2020 roku, godz. 11:51

Za proste słowa i zwykle czyny właśnie my kobiety Was cenimy ☺a że czasami trafi trafi się facet i z intelektem i z "jajami"też nim nie pogardzimy. ..zresztą panowie wiecie sami 😛

 8 września 2018 roku, godz. 21:44 3,1°C
piórem2 Bożena
 7 lutego 2019 roku, godz. 19:40

Wiele paradoksów jeszcze przed nami...?

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
-----------------------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku

Zeszyty

Cytaty i aforyzmy.

Jak w temacie.

1 konto
Theo Valenty
30 tekstów
Wszystkie myśli