31 maja 2016 roku, godz. 15:51 7,4°C
krysta krystyna
 2 czerwca 2016 roku, godz. 13:15

omamianie w sensie czarowanie... też może być pozytywne i nie...
...a kogo to Ty już wiesz...
pozdrawiam.
:)

 31 maja 2016 roku, godz. 15:35 2,9°C
Theo Valenty Theo
 2 czerwca 2016 roku, godz. 15:26

Jestem doliną łagodności - dziękuję raz jeszcze za komentowanie mojej nieudolnej bazgraniny. :)

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
--------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku

Zeszyty

Cytaty i aforyzmy.

Jak w temacie.

1 konto
Theo Valenty
8 tekstów
Wszystkie erotyki