29 czerwca 2020 roku, godz. 20:05 18,3°C
maba Ewka... albo nie
 13 września 2020 roku, godz. 20:06

Gdy ktoś sprytnie rymuje, maba miodem smaruje :)))

 21 maja 2020 roku, godz. 18:45 15,6°C
Monika M. M.
 21 maja 2020 roku, godz. 20:49

W każdym skrawku kawałek duszy. Jeśli komuś nie posmakuje - zanika...

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
-----------------------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku

Zeszyty

Cytaty i aforyzmy.

Jak w temacie.

1 konto
Theo Valenty
98 tekstów 4 391
Wszystkie teksty