2 kwietnia 2017 roku, godz. 23:07 6,3°C 10
Cris Cris
 3 kwietnia 2017 roku, godz. 3:43

Nie jesteś odosobniony...moje też krążą na różnych stronach. Co niektórzy dostosowali się i dają cudzysłów, i podpis autora. Choć większość przylepia się jak do własnych.
Chociażby dlatego nie kasuj ważnych swoich tekstów.

 2 kwietnia 2017 roku, godz. 20:18 1,9°C 6

Tak poza konkursem, ni z gruszki ni z pietruszki.

"(...)
7. NIE KRADNIJ.*
2401: Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. (...)"

Tyle teoria, a w praktyce...

https://www.cytatywbutelce.pl/profil2/theo valenty/

pomimo widocznego zapisu

Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

____________________________________________________________________________________________
* podano za http://www.zaufaj.com/dekalog.html

 18 lipca 2016 roku, godz. 16:46 6,3°C 3
wdech wydech
 18 lipca 2016 roku, godz. 20:59

np.?

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
-----------------------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku
1 konto
1 konto
odwrócona
40 tekstów
 17 lutego 2016 roku
1 konto
1 konto
Stokrotkadoris
jeden tekst
 25 listopada 2019 roku

Zeszyty

Cytaty i aforyzmy.

Jak w temacie.

2020-06-29, godz. 22:18

motylek96 skomentował(a) tekst Miał być wierszyk, [...] autorstwa Theo Valenty

2020-06-29, godz. 21:56

Theo Valenty skomentował(a) tekst Miał być wierszyk, [...] swojego autorstwa

2020-06-29, godz. 21:52

motylek96 skomentował(a) tekst Miał być wierszyk, [...] autorstwa Theo Valenty

2020-06-29, godz. 21:49

Theo Valenty skomentował(a) tekst Miał być wierszyk, [...] swojego autorstwa

2020-06-29, godz. 21:33

motylek96 skomentował(a) tekst Miał być wierszyk, [...] autorstwa Theo Valenty

2020-06-10, godz. 22:16

Klaus Zuber skomentował(a) tekst a w głowie myśli [...] autorstwa Theo Valenty

2020-06-10, godz. 22:15

Klaus Zuber skomentował(a) tekst głupek ze mnie co nie [...] autorstwa Theo Valenty

2020-06-10, godz. 22:10

2020-06-07, godz. 22:51

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Bezmyślny wierszyk o [...] autorstwa Theo Valenty

2020-06-05, godz. 22:44

Theo Valenty skomentował(a) tekst wilki są piękne wilki [...] swojego autorstwa