16 lutego 2020 roku, godz. 19:38 27,4°C 40
Monika M. M.
 18 lutego 2020 roku, godz. 00:22

Puzzle to dla mnie Marillion od zawsze:).
Pozdrawiam i dobranocuję:)

Człowiek zmienny* jest. 
Łatwo przystosowuje się do sytuacji w której to zmian, akurat nie akceptuje.


Krystyna Anna Szklarczyk
14.02.2020r./12:30
Cris Cris
 5 kwietnia 2020 roku, godz. 2:11

Właśnie nadszedł taki czas

 7 lutego 2020 roku, godz. 18:05 23,2°C 45
Edytowano  7 lutego 2020 roku, godz. 18:06
silvershadow __
 7 lutego 2020 roku, godz. 18:58

lekka arytmia budzika
a później głęboki oddech
i wiosenna lampka
kolorowe sny ;)

 27 stycznia 2020 roku, godz. 2:56 11,9°C 20
kati75 Kati
 28 stycznia 2020 roku, godz. 18:38

W tych kilku słowach ,subtelność nieziemska:-)pozdrawiam cieplutko 🙂

 21 stycznia 2020 roku, godz. 22:34 19,9°C 17
Cris Cris
 21 stycznia 2020 roku, godz. 23:05

To była krótka piłka i szybka reakcja do myśli znajomego.
I słusznie Elu.
Pozdrawiam serdecznie :)

 2 stycznia 2020 roku, godz. 16:11 16,9°C 10
Edytowano  2 stycznia 2020 roku, godz. 16:13
Cris Cris
 2 stycznia 2020 roku, godz. 18:23
Edytowano 2 stycznia 2020 roku, godz. 18:28

tallea w tej myśli zawarłam takie osobiste spostrzeżenie...,

Można też odczytać - ...niegdyś cudowni, dziś bywają zazdrośni...
co więcej nawet ta forma podoba mi się bardziej

Nie wspomniałam, że wszyscy, mam wielu przyjaciół, z którymi cieszymy się na wspólne szczęście...

Dziękuję Ci ...pozdrawiam :)

 1 stycznia 2020 roku, godz. 18:44 16,7°C 14
Edytowano  1 stycznia 2020 roku, godz. 18:45
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 2 stycznia 2020 roku, godz. 00:04

Jak się tu do tego dopasować , żeby się nie zestresować :) ....? pozdrawiam....w nowym roczku....:)

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku

ok. pół godziny temu

Rafik skomentował(a) tekst Strefa absurdu: [...] autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Radziem skomentował(a) tekst 15.07.2020 Myśl na [...] autorstwa Czekoladowa Wenus

ok. godzinę temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wraz z wiekiem wierzymy [...] autorstwa Rafik

ok. godzinę temu

Monika M. skomentował(a) tekst Wraz z wiekiem wierzymy [...] autorstwa Rafik

ok. godzinę temu

Radziem polecił(a) twórczość autora na 5Rafik

ok. godzinę temu

maba skomentował(a) tekst 15.07.2020 Myśl na [...] autorstwa Czekoladowa Wenus

ok. 2 godziny temu

piórem2 skomentował(a) tekst Miłość męczy; jestem [...] autorstwa PlESCHOPATA

ok. 2 godziny temu

piórem2 skomentował(a) tekst Sezon ogórkowy - [...] autorstwa maba

ok. 2 godziny temu

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Gdybym jednak miał [...] autorstwa scorpion

ok. 2 godziny temu

piórem2 skomentował(a) tekst Największe dla [...] autorstwa Bujak Bogusław