16 lutego 2016 roku, godz. 22:58 15,4°C 8
krysta krystyna
 19 lutego 2016 roku, godz. 22:18

to cieszy, że optymizm nie opuszcza Cię Kasiu i iskierki wciąż..., choć moje wrażenie na wiersz, a co ja tam wiem... ;)

 10 lutego 2016 roku, godz. 17:59 45,1°C 3
Thebestkasiaa Kasia
 12 lutego 2016 roku, godz. 00:34

Dziękuję A. (Szary Człowiek) Zawsze to co w środku smakuje najlepiej ;) :D
Pozdrawiam serdecznie

 9 grudnia 2015 roku, godz. 00:29 60,1°C 4
Thebestkasiaa Kasia
 11 lutego 2016 roku, godz. 00:25

Już jestem :) To miłe, że Ktoś za mną tęsknił ;) Ja też tęskniłam :)
Pozdrawiam Was serdecznie

 6 grudnia 2015 roku, godz. 1:33 36,3°C 4
Krisso Kris
 9 grudnia 2015 roku, godz. 20:27

Każdy ma ale nie każdy potrafi się do tego przyznać tak jak ty ;)))))
ale zapewniam cię , ze ja też je mam ;)))))

 5 grudnia 2015 roku, godz. 2:16 34,3°C 3
Krisso Kris
 9 grudnia 2015 roku, godz. 20:28

Super :)))))) i tak trzymaj ;))))) ja jestem taki sam i nie mam zamiaru się zmieniać ;)))))

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Lukasso
55 tekstów
 27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Create.J.Kate
45 tekstów
 29 lipca 2016 roku

Zeszyty

erotyczne

erotyczne

Miłosne

Miłosne

poezja

poezja

Serdeczne

Serdeczne

To coś

To coś

Znaczące

zatrzymaj się

2019-09-03, godz. 19:14

2019-06-24, godz. 20:14

Krisso skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:50

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:46

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 19:13

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 9:12

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 0:32

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:51

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:28

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 13:09

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa