25 lipca 2016 roku, godz. 18:32  30,2°C

Darmowi widze
To życie jest teatrem
Kultura spada

The­bes­tka­siaa 25.07.2016

5/7/5

Thebestkasiaa Kasia
 26 lipca 2016 roku, godz. 19:13

Dziękuję :)
Krisso :)
Cris :)
fyrfle :)
marka :)
Pozdrawiam Was serdecznie :)

 25 lipca 2016 roku, godz. 2:33  21,9°C

Moja przystań

Noc taka cicha serce me wzdycha
Trzymasz me dłonie oczy wpatrzone
Tu nasza miłość swą przystań ma.

Noc tak spragniona i upojona
Przytulam ramię moje do Ciebie
Znów nasza miłość swą przystań ma.

Ciała rozgrzane rozpakowane
Przy sobie mocno falują znów
Tu nasza miłość swą przystań ma.

O takiej chwili marzyłam zawsze
Blisko przy Tobie poczuć ten smak
Bo nasza miłość już przystań ma.

The­bes­tka­siaa 25.07.2016

Thebestkasiaa Kasia
 26 lipca 2016 roku, godz. 18:58

Dziękuję Krisso :)
Pozdrawiam serdecznie :)

 24 lipca 2016 roku, godz. 2:00  14,5°C

Uwierzyłam w miłość

Zgasło słońce utonęło
Nadszedł księżyc coś utknęło
Wyszły gwiazdy tak błyszczące
Uwierzyłam , że jest słońce.

Wschodzi słońce już od rana
Widzę księżyc się wyłania
Krążą gwiazdy już na niebie
Uwierzyłam znowu w Ciebie.

Świeci życie tak słonecznie [...]

Thebestkasiaa Kasia
 25 lipca 2016 roku, godz. 18:37

Dziękuję Naja za zeszyt :)
Pozdrawiam serdecznie :)

 23 lipca 2016 roku, godz. 2:34  28,6°C

Wśród wielu dróg

Wśród wielu dróg znalazłam miłość swą
Wśród wielu drzew Ty szedłeś drogą tą
Wśród łąk i kwiatów spotkałam dłonie Twe
Wśród wód błękitu obmyłeś stopy me.

Wśród wielu dróg mym przejściem byłeś Ty
Wśród wielu fal z mych oczu spiłeś łzy
Wśród piasków morskich muszli i słońca
Wśród dzikich róż byłam Twoja do końca.

Wśród ptactwa wichrów i zawieruchy
Ty mnie tuliłeś wciąż do poduchy
Wśród barw tęczowych nawet księżyca
Będę Twą gwiazdą do końca życia.

The­bes­tka­siaa 23.07.2016

Thebestkasiaa Kasia
 25 lipca 2016 roku, godz. 18:35

Dziękuję :) :)
krysta
Krisso
Pozdrawiam Was serdecznie

 22 lipca 2016 roku, godz. 2:11  27,8°C

Nocne igraszki

Jest bajecznie kolorowo
Stoisz mi nad głową
Czuję oddech bardzo blisko
Mmmm jest jakoś ślisko.

Wzdycham mocniej i się kręce
Czuję blisko Twoje ręce
Rzucasz mnie już na łopatki
Nie mam ruchu masz me zadki.

Gdzie bielizna się podziała [...]

mill hann
 11 grudnia 2016 roku, godz. 21:36

...podoba mi się jak każdy Twój wiersz a tym bardziej erotyk ;)

 21 lipca 2016 roku, godz. 22:04  20,6°C

Pustka

Powiedz co zrobić gdy nie ma sił
Powiedz co robić gdy nie ma celu
Powiedz jak żyć w pustym pokoju
Niby ma okna a ich niema.

Może znasz odpowiedź
A może znasz a nie pomożesz
Może wiesz jak wypełnić pustkę
Kiedy tak zimno na dworze.

Chodź ukołysz moje serce
Dołóż ciepła do kominka
Pozwól oczom już nie błądzić
Dodaj sił na tych chwil kilka.

Choć na dworze upał grzeje
Moje serce kamienije
Choć utulić pustkę moją
Odgoń myśli swoją zbroją.

The­bes­tka­siaa 21.07.2016

Krisso Kris
 24 lipca 2016 roku, godz. 22:34

Kasia tulę :))))))
Miłego dnia:)))))

 20 lipca 2016 roku, godz. 23:11  26,7°C

Nie chcę ale muszę

Nie chce mi się pisać ale piszę
Nie chce mi się śmiać, ale się śmieję
Nie chce mi się śpiewać ale śpiewam
Nie chce mi się jeść ale jem

Nie chce mi się tańczyć ale tańcze
Nie chce mi się ubierać ale się ubieram
Nie chce mi się sparzątać ale sprzątam
Nie chce mi się zmywać ale zmywam

Nie chce mi się robić opłat ale robię [...]

Thebestkasiaa Kasia
 22 lipca 2016 roku, godz. 2:08

Dziękuję Wam :)

RozaR ( ot to bez Bolka ani rusz :D )

Starlight. miło mi :D

Why so serious ( uśmiecham się do Ciebie :D )

Badylek - dokładnie masz rację :D

 19 lipca 2016 roku, godz. 20:50  27,4°C

Jedno życie, jedna głowa a tyle spraw…

Krisso Kris
 20 lipca 2016 roku, godz. 23:25

I gdzie to się nam w tej głowie pomieści ;)))
Miłego wieczoru

 16 lipca 2016 roku, godz. 3:18  19,7°C

Zamknięty rozdział

Zwykła szara fotografia na Twojej dłoni
Patrzysz wspomnieniami tamtych lat
I wiesz, że to już było i minęło
Że zmienił się cały Twój świat.

Nie wracaj jeśli to złe wspomnienia
Po co masz burzyć realny świat
Porzuć co było i się nie zmienia
Daj poczuć sercu dziś inny smak

A ty oglądasz wciąż fotografię [...]

Krisso Kris
 20 lipca 2016 roku, godz. 23:26

Czasem zamkniemy rozdział ale nasze myśli tam krążą - zjeb....życie ;))))
Miłego wieczoru

 15 lipca 2016 roku, godz. 00:56  42,2°C

Nocny niepokój
Moje myśli przy Tobie
Popełniam grzechy ...

The­bes­tka­siaa 14.07.2016

silvershadow __
 16 lipca 2016 roku, godz. 16:12

Tym razem nie zamyślenie, kontemplacja a niepokój i grzech ... i to niejeden. ;-)
Pozdrawiam.

 13 lipca 2016 roku, godz. 15:54  37,6°C

Biegnę do Ciebie

Po płatkach bosa biegnę do Ciebie
Ukoisz serce moje w potrzebie ?
Chwyć mnie nie puszczaj moja miłości
Nie pozwól smutkom już u mnie gościć.

Tak rozkochana i rozczochrana
Pełna uśmiechu zawsze od rana
Nie jestem tylko powietrzem Twoim
Bo koisz serce me, sercem swoim.

Wiatrem niesione tamte dni
Rozmyte w mojej głowie sny
Nie chcę powracać do niespełnienia
Mówię im wszystkim do widzenia...

Bądź mym natchniem i serca biciem
Nie pozwól więcej płakać mi skrycie
Podaj mi dłonie przytul, ucałuj
Niech miłość kwitnie jej mi nie żałuj…

The­bes­tka­siaa 13.07.2016

Thebestkasiaa Kasia
 15 lipca 2016 roku, godz. 00:59

Dziękuję
RozaR
Pozdrawiam serdecznie :)

 12 lipca 2016 roku, godz. 2:10  71,1°C

Odnalazłam

Odnalazłam drżenie serca
Które we mnie już nie biło
Czułam się jak wypalona
Jakby duszę mi odjęło.

Twoje serce mnie spotkało
Odnalazłam życie w Tobie
Wrócił uśmiech na mej twarzy
Wrócił oddech dzięki Tobie.

Zagubiona bardzo byłam [...]

Thebestkasiaa Kasia
 14 lipca 2016 roku, godz. 2:36

Dziękuję :)
Krisso
Lelusiowa
Pozdrawiam Was :) :)

 24 lutego 2016 roku, godz. 1:12  25,2°C

Zamykam całe życie na klucz i czekam na MacGyvera …

Thebestkasiaa 24.02.2016

Thebestkasiaa Kasia
 15 lipca 2016 roku, godz. 1:15

Dziękuję :)
Cris
Sierjoża
yestem
Taa
Krisso
skorek
CЯuelCOMA
Pozdrawiam serdecznie :) :)

 23 lutego 2016 roku, godz. 1:17  20,0°C

Czekanie na tęczę moich dni

Znów się niebo zachmurzyło
Znów nadchodzi burza sroga
Znów nam pieszczot tak ubyło
Ach pogodo ty przeszkodo…

Znów śnieg pada i jest biało
Zasypało drogi wkoło
A ja czekam wciąż na Ciebie
Ach pogodo ty niedobra…

Znów huragan porwał miłość
Znów nadchodzi nawałnica
A ja ciągle w oknie stoję
Ach pogodo rozpustnico !

Wreszcie słońce zaświeciło
Moje serce znów zabiło
Widzę jedziesz w moją stronę
Ach pogodo ukochana
Dałaś mi mojego pana…

Thebestkasiaa 23.02.2016

Thebestkasiaa Kasia
 15 lipca 2016 roku, godz. 1:10

Dziękuję :) :)
Uciekinierkaa
Cris
Krisso
CЯuelCOMA
Pozdrawiam serdecznie :) :)

 22 lutego 2016 roku, godz. 1:03  9,2°C

Wszys­cy są na tak, a życie po­kazu­je, na wspak... 

The­bes­tka­siaa 22.02.2016

Krisso Kris
 23 lutego 2016 roku, godz. 21:02

Super :))))

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Lukasso
55 tekstów
 27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Create.J.Kate
44 teksty
 29 lipca 2016 roku

Zeszyty

erotyczne

erotyczne

Miłosne

Miłosne

poezja

poezja

Serdeczne

Serdeczne

To coś

To coś

Znaczące

zatrzymaj się

2019-09-03, godz. 19:14

2019-06-24, godz. 20:14

Krisso skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:50

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:46

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 19:13

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 9:12

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 0:32

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:51

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:28

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 13:09

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa