31 grudnia 2019 roku, godz. 11:20  37,3°C

Życzę Wam Cytatowicze i sobie
abyśmy w Nowym Roku
więcej namachali się rękoma niż koparą :)
Trzeba powitać nowe, pożegnać stare.
MIŁOŚCI !!!

kuloodporna kamiZelka ;)
 2 stycznia 2020 roku, godz. 00:18

Wzajemnie i wiele szczęścia :)

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=xU4wN8WbTfE

In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  18 czerwca 2019 roku

Zeszyty

ukłony

poniżej trawy

dzisiaj, godz. 22:17

yestem skomentował(a) tekst Szczęśliwi [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:58

motylek96 dodał(a) do zeszytu tekst Szczęśliwi [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:24

szpiek skomentował(a) tekst Szczęśliwi [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:19

Softy skomentował(a) tekst Szczęśliwi [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 18:02

tallea skomentował(a) tekst (...)szukając nowej [...] autorstwa La casa de papel

dzisiaj, godz. 18:00

tallea skomentował(a) tekst zachwycając się [...] autorstwa diagonalny

dzisiaj, godz. 17:57

tallea skomentował(a) tekst Chłodne spojrzenie nie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:51

tallea skomentował(a) tekst dzika róża zamknięta [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 15:58

sprajtka skomentował(a) tekst dzika róża zamknięta [...] autorstwa tallea

wczoraj, godz. 12:16

.Rodia skomentował(a) tekst dzika róża zamknięta [...] autorstwa tallea