Brak tekstów.

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=xU4wN8WbTfE

In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  18 czerwca 2019 roku

kilka minut temu

LiaMort skomentował(a) tekst Braknie mi jutra, które [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

oszi3 dodał(a) do zeszytu tekst Gdy bardziej zależy mi [...] autorstwa Radziem

kilkanaście minut temu

oszi3 dodał(a) do zeszytu tekst O Bogu wiemy niewiele, [...] autorstwa scorpion

kilkanaście minut temu

tallea wypowiedział(a) się w wątku Cytaty w "Cytatach" - [...], którego autorem jest Naja

kilkanaście minut temu

Lila Róż skomentował(a) tekst zszedłem z drzewa a na [...] autorstwa Trzykropek

kilkanaście minut temu

Lila Róż skomentował(a) tekst mam w sobie dwie [...] autorstwa Trzykropek

ok. pół godziny temu

Naja skomentował(a) tekst O Bogu wiemy niewiele, [...] autorstwa scorpion

ok. pół godziny temu

Radziem skomentował(a) tekst Gdy bardziej zależy mi [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

kati75 wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

ok. 2 godziny temu

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem