11 sierpnia 2019 roku, godz. 8:58  13,5°C

felietomik

Piątko­wa wizyta w tym sklepie nie na­leżała do uda­nych. Od sa­mych drzwi , za­miast grzeczne­go dzień dob­ry usłyszałam:
- Ja­ka po­zyc­ja pa­nią in­te­resu­je?
Ho, ho włączyła mi się auto­matycznie czer­wo­na lam­pka. Młody mężczyz­na wyglądał na zmęczo­nego prozą życia, a może tyl­ko pracą...
- Szu­kam poez­ji
- Kla­syka, czy świeżyn­ki , jeszcze ciepłe z wy­daw­nic­tw?
Zdzi­wiło mnie py­tanie. Czy ja wyglądam na ko­goś, kto za­jada stres ciepłymi bułka­mi?
- Szu­kam cze­goś [...]

tallea asterja
 15 sierpnia 2019 roku, godz. 12:59

~truman
nie o sprzedawcę chodzi, ani o książki na podłodze, ani... w ogóle nie chodzi, tutaj wszystko leży :)

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=xU4wN8WbTfE

In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  18 czerwca 2019 roku

Zeszyty

ukłony

poniżej trawy

ok. 4 godziny temu

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst dzika róża zamknięta [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 19:47

yestem skomentował(a) tekst Bóg znaczy więcej niż [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 19:46

tallea skomentował(a) tekst Perystaltyka myśli autorstwa wojtekp

dzisiaj, godz. 19:45

tallea skomentował(a) tekst Bóg znaczy więcej niż [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 19:26

yestem skomentował(a) tekst Bóg znaczy więcej niż [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 19:13

tallea skomentował(a) tekst Ludzie nie dlatego [...] autorstwa Mark Twain

dzisiaj, godz. 18:42

motylek96 dodał(a) do zeszytu tekst wiatr się poruszył w [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 16:53

tallea skomentował(a) tekst Perystaltyka myśli autorstwa wojtekp

dzisiaj, godz. 16:47

tallea skomentował(a) tekst Złodziej wie więcej o [...] autorstwa Mocart

dzisiaj, godz. 16:46

Niezjormark skomentował(a) tekst wiatr się poruszył w [...] autorstwa tallea