11 sierpnia 2019 roku, godz. 8:58

felietomik

Piątko­wa wizyta w tym sklepie nie na­leżała do uda­nych. Od sa­mych drzwi , za­miast grzeczne­go dzień dob­ry usłyszałam:
- Ja­ka po­zyc­ja pa­nią in­te­resu­je?
Ho, ho włączyła mi się auto­matycznie czer­wo­na lam­pka. Młody mężczyz­na wyglądał na zmęczo­nego prozą życia, a może tyl­ko pracą...
- Szu­kam poez­ji
- Kla­syka, czy świeżyn­ki , [...]

tallea asterja
 15 sierpnia 2019 roku, godz. 12:59

~truman
nie o sprzedawcę chodzi, ani o książki na podłodze, ani... w ogóle nie chodzi, tutaj wszystko leży :)

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=xU4wN8WbTfE

In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone 18 czerwca 2019 roku

Zeszyty

ukłony

poniżej trawy

dzisiaj, godz. 22:28

Radziem skomentował(a) tekst Anonim - pismo bez [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 21:16

bystry.76 skomentował(a) tekst Anonim - pismo bez [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:04

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Anonim - pismo bez [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:03

Radziem wskazał(a) tekst Anonim - pismo bez [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: tallea

dzisiaj, godz. 19:52

tallea wskazał(a) tekst Gdy będziesz pożyczał [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Mieczysław Maliński

wczoraj, godz. 14:27

tallea skomentował(a) tekst prawo upadku ma [...] autorstwa diagonalny

wczoraj, godz. 14:26

tallea wskazał(a) tekst prawo upadku ma [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: diagonalny

wczoraj, godz. 14:26

tallea skomentował(a) tekst Świętemu z obrazka [...] autorstwa marka

wczoraj, godz. 14:24

tallea skomentował(a) tekst Można trafić na dno, [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 11:22

tallea skomentował(a) tekst Uśmiech, to promień [...] swojego autorstwa