11 sierpnia 2019 roku, godz. 8:58

felietomik

Piątko­wa wizyta w tym sklepie nie na­leżała do uda­nych. Od sa­mych drzwi , za­miast grzeczne­go dzień dob­ry usłyszałam:
- Ja­ka po­zyc­ja pa­nią in­te­resu­je?
Ho, ho włączyła mi się auto­matycznie czer­wo­na lam­pka. Młody mężczyz­na wyglądał na zmęczo­nego prozą życia, a może tyl­ko pracą...
- Szu­kam poez­ji
- Kla­syka, czy świeżyn­ki , [...]

tallea nieznane
 15 sierpnia 2019 roku, godz. 12:59

~truman
nie o sprzedawcę chodzi, ani o książki na podłodze, ani... w ogóle nie chodzi, tutaj wszystko leży :)

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=RIIkA2OTfVs&list=RDRIIkA2OTfVs&index=1
In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone 18 czerwca 2019 roku

ok. godzinę temu

.Rodia skomentował(a) tekst Nie uczestniczę w [...] autorstwa tallea

ok. 4 godziny temu

$$ many skomentował(a) tekst Twój charakter nie [...] autorstwa tallea

ok. 4 godziny temu

$$ many skomentował(a) tekst Nie uczestniczę w [...] autorstwa tallea

ok. 5 godzin temu

wojtekp skomentował(a) tekst Nie uczestniczę w [...] autorstwa tallea

ok. 5 godzin temu

sprajtka skomentował(a) tekst Nie uczestniczę w [...] autorstwa tallea

ok. 5 godzin temu

sprajtka skomentował(a) tekst Życie zasłania się [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 9:54

wojtekp dodał(a) do zeszytu tekst Twój charakter nie [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 9:39

Yokho skomentował(a) tekst Mądrość nie [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 9:18

wojtekp skomentował(a) tekst Ewa wdała się w Adama. autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 9:06

Yokho dodał(a) do zeszytu tekst Mądrość nie [...] autorstwa tallea