2 lipca 2019 roku, godz. 14:46

Za cność !

Poznałam poetę. Napisał tylko jeden wiersz i wydał ...
mi się bardzo interesujący (...)

tallea nieznane
 2 lipca 2019 roku, godz. 19:47

Ech skromności
dodaj mi skrzydeł :)

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=fXqP5FtiyN4
In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Jestem jeszcze trochę zakochana resztkami bezsensownej miłości i jest mi tak cholernie smutno teraz, że chcę to komuś powiedzieć. To musi być ktoś zupełnie obcy, kto nie może mnie zranić. Nareszcie przyda się na coś ten cały Internet. Trafiło na Ciebie. Czy mogę Ci o tym opowiedzieć? J.L.Wiśniewski

Konto utworzone 18 czerwca 2019 roku

Zeszyty

ukłony

poniżej trawy

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Leca do dzisiaj wielu [...] autorstwa tallea

ok. pół godziny temu

stepbyson skomentował(a) tekst Poezja zaplata warkocze. [...] autorstwa tallea

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Przepis na komentarz [...] autorstwa wojtekp

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Pomysły moich powieści [...] autorstwa Agatha Christie

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Nadepnął mężczyzna [...] autorstwa Lola Lola

ok. 2 godziny temu

marcin kasper skomentował(a) tekst Ludzie zabiorą ci nawet [...] autorstwa tallea

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Przepis na komentarz [...] autorstwa wojtekp

ok. 2 godziny temu

oszi3 skomentował(a) tekst Nie wiemy czy Bóg [...] autorstwa tallea

ok. 4 godziny temu

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Leca do dzisiaj wielu [...] autorstwa tallea

ok. 4 godziny temu

marcin kasper skomentował(a) tekst Leca do dzisiaj wielu [...] autorstwa tallea