2 lipca 2019 roku, godz. 14:46  4,9°C

Za cność !

Poznałam poetę. Napisał tylko jeden wiersz i wydał ...
mi się bardzo interesujący (...)

tallea asterja
 2 lipca 2019 roku, godz. 19:47

Ech skromności
dodaj mi skrzydeł :)

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=xU4wN8WbTfE

In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  18 czerwca 2019 roku

Zeszyty

ukłony

poniżej trawy

dzisiaj, godz. 22:58

one drop for all skomentował(a) tekst Pieniądze z [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 22:13

tallea skomentował(a) tekst "Większość ludzi tak [...] autorstwa Wojtex

dzisiaj, godz. 22:12

tallea skomentował(a) tekst włosy siwieją nie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 22:10

tallea skomentował(a) tekst Ograniczenie czyjeś [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 22:05

tallea skomentował(a) tekst dryfujesz samotnie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:59

tallea skomentował(a) tekst Zazdrość. Lubię ten [...] autorstwa Leda I Rozmyty

dzisiaj, godz. 20:43

fyrfle wskazał(a) tekst Nie stan posiadania, [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: tallea

dzisiaj, godz. 20:42

fyrfle skomentował(a) tekst Nie stan posiadania, [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:39

yestem skomentował(a) tekst dryfujesz samotnie [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:37

fyrfle skomentował(a) tekst włosy siwieją nie [...] autorstwa tallea