20 stycznia 2020 roku, godz. 20:38  26,0°C

Czytelnik otwiera się przed książką.

tallea asterja
 20 stycznia 2020 roku, godz. 21:49

ale w drugiej kolejności
najpierw to my sięgamy, otwieramy się na nieznane
a później
jak napisała Kaś, rozkłada, albo otwiera, odpycha, rozkochuje, wciąga ...:)

 18 stycznia 2020 roku, godz. 19:24  45,5°C

Podium - trzy razy pudło.

sprajtka Ala
 18 stycznia 2020 roku, godz. 19:39

Super :-)

 28 grudnia 2019 roku, godz. 11:04  11,5°C

Przebieramy w środkach, szukając człowieka.

 25 grudnia 2019 roku, godz. 18:58  12,0°C

Charakter trzyma nas w garści.

scorpion Gimli syn Glóina
 25 grudnia 2019 roku, godz. 22:40

A brak charakteru rzuca po kątach.

 15 grudnia 2019 roku, godz. 11:17  28,1°C
 Tekst dnia 16 grudnia 2019 roku

Talent odkrywa człowieka.

tallea asterja
 4 stycznia 2020 roku, godz. 20:03

odkrywa ile w nim człowieka

 8 grudnia 2019 roku, godz. 10:45  16,7°C

Pieniądze z człowiekiem się nie liczą.

tallea asterja
 10 grudnia 2019 roku, godz. 21:58

liczy się sam człowiek

 28 listopada 2019 roku, godz. 9:55  7,1°C

Jesień, to trzecie koło u wozu.

 23 listopada 2019 roku, godz. 18:18  18,4°C

Rewizyta - wizyta z podtekstem.

eyesOFsoul Kaś(ka)
 24 listopada 2019 roku, godz. 15:19

A co było pod
tekstem? 😉

 9 listopada 2019 roku, godz. 18:09  14,4°C

Plastik rozkłada ziemię na łopatki.

 7 listopada 2019 roku, godz. 10:21  6,3°C

Są takie chwile, kiedy to cisza bierze odpowiedzialność za milczenie ludzi.

 5 listopada 2019 roku, godz. 9:39  18,2°C

Przyjaciół dobierasz sobie sam. Rodzina dobiera się do ciebie.

fyrfle Mirek
 27 listopada 2019 roku, godz. 16:24

rodzina dobiera się do nas, a w przyjaźń nie wierzę. Przyjaźń marzy żeby zostać rodziną, przeważnie to mrzona, ale gdy się nia staje to jest to jedyna dozwolona forma przyjaźni - małżeństwo.

 3 listopada 2019 roku, godz. 11:53  9,9°C

Pewność - zakładam z góry, że to bluzka.

 2 listopada 2019 roku, godz. 12:16  14,5°C
Edytowano  2 listopada 2019 roku, godz. 20:08

Życie wychodzi, kiedy talenty się wmieszają.

fyrfle Mirek
 18 grudnia 2019 roku, godz. 11:44

Chyba, że talenty w sensie pieniądze, wtedy bywa jak to widać w życiu.

 8 października 2019 roku, godz. 10:24  24,2°C

Niektórzy mówieniem dorabiają. Klucze.

tallea asterja
 8 października 2019 roku, godz. 14:27

dobra gadka, pół sukcesu :)

 3 października 2019 roku, godz. 11:09  13,8°C

Ludzie wszystko tłumaczą czasem.

Cris Cris
 3 października 2019 roku, godz. 23:13

dokładnie :) jak w szwajcarskim zegarku

tallea

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=xU4wN8WbTfE

In­formuję, że z dniem 18.06.2019r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów i praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  18 czerwca 2019 roku

Zeszyty

ukłony

poniżej trawy

dzisiaj, godz. 21:34

yestem skomentował(a) tekst obok stokrotka [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 19:13

tallea skomentował(a) tekst Chcesz być lubiany, [...] autorstwa piórem2

dzisiaj, godz. 19:12

tallea skomentował(a) tekst szłam dziś do siebie [...] autorstwa zatopiony.wrak.

dzisiaj, godz. 19:07

tallea dodał(a) do zeszytu tekst Jakże nudne i monotonne [...] autorstwa Arnold Bennett

wczoraj, godz. 19:57

tallea wskazał(a) tekst Przy dzieleniu się [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Trzykropek

wczoraj, godz. 19:39

tallea skomentował(a) tekst Człowiek potrzebuje [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 17:47

oszi3 skomentował(a) tekst Człowiek potrzebuje [...] autorstwa tallea

wczoraj, godz. 14:26

tallea skomentował(a) tekst Człowiek potrzebuje [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 14:23

tallea skomentował(a) tekst Człowiek potrzebuje [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 13:58

PetroBlues skomentował(a) tekst Człowiek potrzebuje [...] autorstwa tallea