Tadeusz Gicgier

Zgro­madzi­liśmy 37 cytatów, których auto­rem jest Ta­deusz Gic­gier.

Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał. 

cytat dnia z 16 listopada 2009 roku
zebrał 218 fiszek

Kochał ją bez pa­mięci i dla­tego szyb­ko o niej zapomniał. 

cytat dnia z 6 listopada 2013 roku
zebrał 78 fiszek

Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Cza­sy ma­my ciężkie, ale za to lek­kie obyczaje. 

cytat dnia z 27 lutego 2014 roku
zebrał 59 fiszek

Kiedy go us­krzyd­liła, za­raz od niej odleciał. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Głup­com na­leżałoby wy­myślić trud­niej­szy sposób rozmnażania. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Burza zmysłów, im gwałtow­niej­sza, tym szyb­ciej się wyładowuje. 

cytat dnia z 23 marca 2014 roku
zebrał 19 fiszek

Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie. 

cytat dnia z 11 marca 2013 roku
zebrał 16 fiszek

I wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność