św. Tomasz z Akwinu

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest św. To­masz z Ak­wi­nu.

Licz na tych, którzy nie za­wodzą: pier­wszym jest Bóg, dru­gim - Ty sam. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Niektóre stworze­nia na­zywa­my wyższy­mi, gdyż są dos­ko­nal­sze w dobroci. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Strzeż się człowieka jed­nej książki. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kom­po­zycją duszy i ciała. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ko­bieta to zwierzęca niedoskonałość. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność