św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)

Zgro­madzi­liśmy 83 cytaty, których auto­rem jest św. Augus­tyn (Aure­liusz Augus­tyn z Hip­po­ny).

Dopóki wal­czysz, jes­teś zwycięzcą. 

cytat dnia z 19 lipca 2010 roku
zebrał 195 fiszek

Pa­miętaj o tym, że two­je swo­bod­ne i wol­ne od zajęć chwi­le ob­ciążone są naj­większy­mi za­daniami i odpowiedzialnością. 

cytat dnia z 9 maja 2014 roku
zebrał 158 fiszek

Nasze prag­nienia zaw­sze się modlą, choćby war­gi milczały. 

cytat dnia z 3 lutego 2012 roku
zebrał 83 fiszki

Gdzie Bóg jest na pier­wszym miej­scu, tam wszys­tko jest na swoim miejscu. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Tam gdzie jest miłość, nie ma cier­pienia, a jeśli na­wet jest, to sa­mo sta­je się przed­miotem miłości. 

cytat
zebrał 53 fiszki

O ty­le sta­jesz się z dnia na dzień piękniej­szy, o ile wzras­ta w to­bie miłość. Bo miłość jest oz­dobą duszy, jest jej pięknem. 

cytat
zebrał 48 fiszek

Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda. 

cytat dnia z 2 października 2011 roku
zebrał 44 fiszki

Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego. 

cytat
zebrał 41 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

27 czerwca 2015, 17:43onejka sko­men­to­wał tek­st Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, [...]

27 czerwca 2015, 17:13nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, [...]

27 czerwca 2015, 11:27dark smurf sko­men­to­wał tek­st Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, [...]