6 lutego 2011 roku, godz. 15:47 12,7°C
PetroBlues Kociamber
 15 marca 2011 roku, godz. 9:49

Skąd ta pewność że nic nie znaczysz? :)

 31 stycznia 2011 roku, godz. 18:45 14,2°C
awatar awatar
 31 stycznia 2011 roku, godz. 19:06

witaj
"gdy zamiast dawnego - doskonałego świata,"
chętnie poznam bliższe datowanie i szczegóły tego świata,
pozdrawiam

strawberry89

Autor

Modlitwa do Afrodyty, Kalendy, Veneralia:

Oddaję Ci cześć, Wenero, bogini z piany zrodzona, Najnadobniejsza spośród niewiast boskich, zawsze zdobią Cię szlachetne klejnoty, jedwab skrywa Twe kobiece kształty, Twe włosy wonią słodko, Twe morsko zielone oczy płoną gwiezdnym blaskiem całuje Twe delikatne stopy. Ty, która łaskawie spoglądasz na kochanków, oddaję Ci cześć. Ty, która odpowiadasz na modlitwy utęsknionych, oddaję Ci cześć. Ty, której dary zachwycają wszystkich, starych i młodych, oddaję Ci cześć. Ty, która przynosisz słodką błogość, która wspierasz samotnych, która łączysz dusze, żadne serce nie urąga Twej mocy. Wenus, której piękność rozwidnia mrok nocy, Oddaję Ci cześć i dziękuję za Twe błogosławieństwo."

Konto utworzone  1 maja 2010 roku

Zeszyty

Do niego...

Rozliczenie z przeszłością...

1 konto
strawberry89
103 teksty 23 570
Wszystkie teksty, str. 5