3 czerwca 2020 roku, godz. 11:28 15,2°C 103
Lacrimas M.
 3 czerwca 2020 roku, godz. 12:03

O, zadziwiająco mi pasuje.

Na szczęście - z ignorancji zwykle się jednak wyrasta; i prawie zawsze dla własnego dobra, heh.

 1 czerwca 2020 roku, godz. 10:10 56,4°C 119
yestem yestem
 dzisiaj, godz. 20:05

Wiem, dlatego ja to zrobiłem. ;)
Wybacz, jeśli uraziłem.

 30 maja 2020 roku, godz. 14:07 48,4°C 128
Kedar Radek
 2 czerwca 2020 roku, godz. 00:21

Uwielbiam tego typu analogię :) Pozdrawiam- fizjoterapeuta

 27 maja 2020 roku, godz. 19:43 39,1°C 106
scorpion Brodacz
 3 czerwca 2020 roku, godz. 10:44

Hoho, nową myśl masz ;)

 24 maja 2020 roku, godz. 10:45 52,7°C 119
onejka onejka
 24 maja 2020 roku, godz. 18:03

Myślę, że da się ku temu także zwrócić tą myśl, choć to co dla jednych jest błędem dla drugich będzie jedynym pożądanym celem.

 23 maja 2020 roku, godz. 20:20 36,4°C 95
Edytowano  23 maja 2020 roku, godz. 21:21
yestem yestem
 27 maja 2020 roku, godz. 20:25

Już za chwilkę... będzie można legalnie straszyć... albo qusić, bo skupiłem się na sobie. :)
Pozdrawiam. :))

 22 maja 2020 roku, godz. 13:23 136,5°C 102

Porządki na stronie głównej

Wprowadziłem dziś jedną kluczową zmianę na stronie głównej naszego serwisu. Od dziś publikowany będzie tylko jeden tekst danego użytkownika dziennie. Jeśli zostało dodane więcej tekstów, pod tym jednym tekstem wyświetli się informacja:

@Radziem dodał(a) jeszcze 3 teksty dziś, przejdź na stronę profilową, aby je przeczytać

dzięki czemu kto zostanie zachęcony tym pierwszym tekstem, będzie mógł przejść do strony profilowej i przeczytać resztę tekstów.

Myślę, że to proste rozwiązanie. W weekend przerobię ostatnio dodaną opcję (Tylko dwa teksty jednego autora na stronie głównej) na nową opcję: Nie limituj tekstów jednego autora na stronie głównej.

Jestem ciekaw, czy nowa funkcja przypadnie nam do gustu. Sam jeszcze tego nie wiem! 😊

Radziem Radek
 3 czerwca 2020 roku, godz. 21:18

@scorpion Poprawiłem licznik testów, słuszna uwaga, dziękuję!
Naprawienie głównej zajmie trochę dłużej, ale zrobię to :-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

kati75 skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] autorstwa yestem

kilka minut temu

yestem skomentował(a) tekst że nie pachną i [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

isAlexis polecił(a) twórczość autora na 5Strange one

kilka minut temu

scorpion skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] autorstwa yestem

kilka minut temu

kati75 skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] autorstwa yestem

kilka minut temu

yestem skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

kati75 polecił(a) twórczość autora na 5Maciek Zembaty

kilkanaście minut temu

yestem skomentował(a) tekst nie ma we mnie nic z [...] autorstwa giulietka

kilkanaście minut temu

scorpion skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] autorstwa yestem

kilkanaście minut temu

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G